O VYUŽITÍ 300 TISÍC KORUN ROZHODNE VEŘEJNOST

hriste_dalimerice.JPG

V loňském roce dali obyvatelé města nejvíce hlasů záměru rozšíření dětského hřiště v Dělnické ulici v Daliměřicích. V rámci participativního rozpočtu si veřejnost vybírala z pěti projektů.

Na rok 2018 vyčlenili turnovští zastupitelé 300 tisíc korun v rámci tzv. participativního rozpočtu. Využití peněz navrhne a následně hlasováním schválí veřejnost.

První zkušenosti s vyhlášením a realizací participativního rozpočtu sbíralo město už v loňském roce. Tehdy byla vyhlášena částa 200 tisíc korun a na radnici bylo adresováno devět návrhů, z nichž do závěrečného rozhodovacího kola postoupilo pět. Ve veřejném internetovém hlasování zvítězil záměr rozšíření dětského hřiště v Dělnické ulici v Daliměřicích. Město pak v průběhu realizace částku navýšilo o dalších 100 tisíc, především na pořízení bezpečných dopadových ploch pod herními prvky.

Místostarostka Petra Houšková považuje částku 300 tisíc za dostatečnou a v budoucích letech neplánuje navrhnout její zvýšení: “Během jednoho roku musíme zvládnout vyhlášení záměru, přijmout návrhy, ponechat lhůtu na veřejné hlasování, pořídit projekt, vyhlásit výběrové řízení na dodavetele a pak vše v termínu realizovat. Při nákladnějších velkých projektech by jen stěží bylo možné vše v tak krátkém čase dokončit.”

Radnice očekává, že zájem o podání návrhů ke zvelebení města bude alespoň takový, jako v loňském roce. Návrhy na předepsaném formuláři podle vyhlášených pravidel se přijímají do 1. března, veškeré podrobnosti jsou prezentovány na webových stránkách městského úřadu zde.

(pm)        
Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY