O VYUŽITÍ 300 TISÍC KORUN ROZHODNE VEŘEJNOST

hriste_dalimerice.JPG

V loňském roce dali obyvatelé města nejvíce hlasů záměru rozšíření dětského hřiště v Dělnické ulici v Daliměřicích. V rámci participativního rozpočtu si veřejnost vybírala z pěti projektů.

Na rok 2018 vyčlenili turnovští zastupitelé 300 tisíc korun v rámci tzv. participativního rozpočtu. Využití peněz navrhne a následně hlasováním schválí veřejnost.

První zkušenosti s vyhlášením a realizací participativního rozpočtu sbíralo město už v loňském roce. Tehdy byla vyhlášena částa 200 tisíc korun a na radnici bylo adresováno devět návrhů, z nichž do závěrečného rozhodovacího kola postoupilo pět. Ve veřejném internetovém hlasování zvítězil záměr rozšíření dětského hřiště v Dělnické ulici v Daliměřicích. Město pak v průběhu realizace částku navýšilo o dalších 100 tisíc, především na pořízení bezpečných dopadových ploch pod herními prvky.

Místostarostka Petra Houšková považuje částku 300 tisíc za dostatečnou a v budoucích letech neplánuje navrhnout její zvýšení: “Během jednoho roku musíme zvládnout vyhlášení záměru, přijmout návrhy, ponechat lhůtu na veřejné hlasování, pořídit projekt, vyhlásit výběrové řízení na dodavetele a pak vše v termínu realizovat. Při nákladnějších velkých projektech by jen stěží bylo možné vše v tak krátkém čase dokončit.”

Radnice očekává, že zájem o podání návrhů ke zvelebení města bude alespoň takový, jako v loňském roce. Návrhy na předepsaném formuláři podle vyhlášených pravidel se přijímají do 1. března, veškeré podrobnosti jsou prezentovány na webových stránkách městského úřadu zde.

(pm)        
Zprávy Turnovska

TURNOV SE ROZLOUČÍ S MILANEM BRUNCLÍKEM

KOPIE GRANÁTOVÝCH ŠPERKŮ PRO KRÁLOVNU BUDOU VYSTAVENY DO 30. ŘÍJNA

KRÁTKÉ ZPRÁVY 21. ZÁŘÍ

TO, CO BYLO, NEZMĚNÍME. PŘIČIŇME SE O TO, CO BUDE