O SLOVO SE HLÁSÍ MLADÍ A NEZKAŽENÍ POLITICI Z PARLAMENTU MLÁDEŽE

bara_havlatova_parlament_mladaze.JPG

"Chlubím se nápaditými a šikovnými dětmi, které se snaží vykopat něco dobrého pro své okolí", říká vedoucí turnovského Parlamentu mládeže Bára Havlátová. 

Nejlepší pocit má podle mě člověk po dobře odvedené práci. A já už jsem jednou do médií říkala, že se tou prací ráda chlubím – mojí prací jsou nápadité a nadšené děti. Z jiného úhlu pohledu bych je mohla nazvat puberťáky od jedenácti do osmnácti let. Jistě jsou i jimi, ale tihle „mí“ puberťáci jsou výjimeční tím, že se každý měsíc sejdou a projednají důležité věci, které pak pomáhají širokému okolí nebo inspirují jiné. Mou prací je Parlament mládeže města Turnova. Mladí a nezkažení politici.

Možná jste postřehli osvětovou kampaň Nebuď blbá! nebo to, že se loni v Turnově objevily kontejnery na tetrapak. Letos v květnu jste mohli potkat v ulicích majálesový průvod. Nejen za těmito akcemi stojí aktivita Parlamentu mládeže. Zapojuje se do projektů, grantů a činností. Něco má úspěch, ne všechno se ale vydaří hned na první pokus. Třeba v letošním druhém ročníku soutěže o participativní rozpočet města se Parlament se svými dvěma projekty – návrhy úprav dvou míst v parku na Šetřilovsku – umístil na posledních postech. 

Mládež neprosazovala nic, z čeho by se radovali jen oni sami, přednesli nápady, jak technicky upravit a zkrášlit místa, jež navštěvují Turnovští i turisti: altánek Kopalovy vyhlídky a prostor Boží vody. Pro podání žádosti o dotaci z participativního rozpočtu bylo nutné nejen upozornit na nedostatky na těchto dvou místech, ale také přijít s návrhy, co a jak změnit k lepšímu. 

Po poradě s místostarostou Houškovou a jejím technickým týmem Parlament načrtl své představy. U altánku ošetřit jeho dřevěnou konstrukci a doplnit lavičkami. U Boží vody očistit zídky, přidat stojan na kola a posezení. V obou případech pak také jednak upravit terén na přístupových chodnících, aby se na obě místa dostali lidé i za mokra, vozíčkáři, maminky s kočárky, a jednak doplnit tyto turistické body informačními tabulemi. 

 Ačkoliv projekty nevyhrály hlavní cenu 300 000 Kč, víme, že na nás město bude myslet, a zbude-li nějaká koruna, investuje ji do našich nápadů. A třeba se vydaří nový nápad – spolupracovat na těchto dvou projektech s Rodáky, kteří obě místa svépomocí udržují.

Říkáte si, kdy a jak podobné nápady vznikají a jak celý Parlament funguje? Zástupce máme z každé turnovské školy. Zasedáme jednou měsíčně v Informačním centru pro mládež a řešíme akce, které se v Turnově pro mládež konají, možnosti, jakými nás zásobuje město, projekty, jež se odehrávají ve školách… Občas si pozveme odborníky z oboru, jehož problematice se zrovna věnujeme. 

Někdy je zasedání produktivnější a parlamentáři vymyslí, prodiskutují a zhodnotí rozumné projekty, jindy toho vzejde méně. Důležité ale je, že mladí nad věcmi přemýšlejí. Že jim není jedno, co se v jejich městě děje. Ráda bych vyzvala obyvatele Turnova všech generací, aby navštívili parlamentní zasedání, která jsou veřejná, a přispěli tam svými náměty. 

Je pravda, že začátky bývají vždy plné nadšení a energie a já mám radost, kolik členů se na zářijové schůzi sejde. Účast s průběhem školního roku trochu opadá, ale silné jádro zůstává. Jsem ráda, že tímto prostřednictvím mohu dát občanům, kteří Parlament mládeže ještě neznají, vědět o jeho existenci.

Mgr. Bára Havlátová, koordinátorka PMMT

www.icm.turnov.cz
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK