O SLOVO SE HLÁSÍ MLADÍ A NEZKAŽENÍ POLITICI Z PARLAMENTU MLÁDEŽE

bara_havlatova_parlament_mladaze.JPG

"Chlubím se nápaditými a šikovnými dětmi, které se snaží vykopat něco dobrého pro své okolí", říká vedoucí turnovského Parlamentu mládeže Bára Havlátová. 

Nejlepší pocit má podle mě člověk po dobře odvedené práci. A já už jsem jednou do médií říkala, že se tou prací ráda chlubím – mojí prací jsou nápadité a nadšené děti. Z jiného úhlu pohledu bych je mohla nazvat puberťáky od jedenácti do osmnácti let. Jistě jsou i jimi, ale tihle „mí“ puberťáci jsou výjimeční tím, že se každý měsíc sejdou a projednají důležité věci, které pak pomáhají širokému okolí nebo inspirují jiné. Mou prací je Parlament mládeže města Turnova. Mladí a nezkažení politici.

Možná jste postřehli osvětovou kampaň Nebuď blbá! nebo to, že se loni v Turnově objevily kontejnery na tetrapak. Letos v květnu jste mohli potkat v ulicích majálesový průvod. Nejen za těmito akcemi stojí aktivita Parlamentu mládeže. Zapojuje se do projektů, grantů a činností. Něco má úspěch, ne všechno se ale vydaří hned na první pokus. Třeba v letošním druhém ročníku soutěže o participativní rozpočet města se Parlament se svými dvěma projekty – návrhy úprav dvou míst v parku na Šetřilovsku – umístil na posledních postech. 

Mládež neprosazovala nic, z čeho by se radovali jen oni sami, přednesli nápady, jak technicky upravit a zkrášlit místa, jež navštěvují Turnovští i turisti: altánek Kopalovy vyhlídky a prostor Boží vody. Pro podání žádosti o dotaci z participativního rozpočtu bylo nutné nejen upozornit na nedostatky na těchto dvou místech, ale také přijít s návrhy, co a jak změnit k lepšímu. 

Po poradě s místostarostou Houškovou a jejím technickým týmem Parlament načrtl své představy. U altánku ošetřit jeho dřevěnou konstrukci a doplnit lavičkami. U Boží vody očistit zídky, přidat stojan na kola a posezení. V obou případech pak také jednak upravit terén na přístupových chodnících, aby se na obě místa dostali lidé i za mokra, vozíčkáři, maminky s kočárky, a jednak doplnit tyto turistické body informačními tabulemi. 

 Ačkoliv projekty nevyhrály hlavní cenu 300 000 Kč, víme, že na nás město bude myslet, a zbude-li nějaká koruna, investuje ji do našich nápadů. A třeba se vydaří nový nápad – spolupracovat na těchto dvou projektech s Rodáky, kteří obě místa svépomocí udržují.

Říkáte si, kdy a jak podobné nápady vznikají a jak celý Parlament funguje? Zástupce máme z každé turnovské školy. Zasedáme jednou měsíčně v Informačním centru pro mládež a řešíme akce, které se v Turnově pro mládež konají, možnosti, jakými nás zásobuje město, projekty, jež se odehrávají ve školách… Občas si pozveme odborníky z oboru, jehož problematice se zrovna věnujeme. 

Někdy je zasedání produktivnější a parlamentáři vymyslí, prodiskutují a zhodnotí rozumné projekty, jindy toho vzejde méně. Důležité ale je, že mladí nad věcmi přemýšlejí. Že jim není jedno, co se v jejich městě děje. Ráda bych vyzvala obyvatele Turnova všech generací, aby navštívili parlamentní zasedání, která jsou veřejná, a přispěli tam svými náměty. 

Je pravda, že začátky bývají vždy plné nadšení a energie a já mám radost, kolik členů se na zářijové schůzi sejde. Účast s průběhem školního roku trochu opadá, ale silné jádro zůstává. Jsem ráda, že tímto prostřednictvím mohu dát občanům, kteří Parlament mládeže ještě neznají, vědět o jeho existenci.

Mgr. Bára Havlátová, koordinátorka PMMT

www.icm.turnov.cz
Zprávy Turnovska

TAKÉ PŘÍRODA ČESKÉHO RÁJE SE MĚNÍ

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM