O PŘÍZEŇ TURNOVSKÝCH VOLIČŮ SE UCHÁZÍ NOVÉ USKUPENÍ PROTO

foto_proto.JPG

Základní body volebního progamu nového uskupení PROTO představili (zleva) Michal Loukota, Jiří Mikula, Josef Uchytil, Petra Holanová a Jan Lochman. 

Zhruba tři čtvrtě roku před komunálními volbami představilo ve čtvrtek 8. února svůj program nové uskupení PROTO. Název je zkratkou slov PRO Turnovské Občany nebo PRO Turnov Otevřenější. V grafickém zpracování je název doplněn o symbol drahého kamene s briliantovým výbrusem v národních barvách se znázorněním turnovské radnice.

Jádro kandidátky tvoří sedm opozičních zastupitelů, v současnosti působících ve dvou stranách. Za TOP 09 Jiří Mikula, Michal Loukota, Petr Soudský a Daniel Hodík, a za Turnov potřebuje změnu Josef Uchytil, Ivan Kunetka a Zbyněk Báča. Uvedení zastupitelé budou do podzimních komunálních voleb kandidovat za uskupení PROTO, registrované jako zapsaný spolek. V čele kandidátky stojí Jiří Mikula, který je v případě úspěchu připraven převzít post starosty. Na kandidátní listině jsou i nové tváře bez osobní zkušenosti s komunální politikou. Například Petra Holanová nebo Jan Lochman, kteří se představení programu účastnili společně s Michalem Loukotou, Jiřím Mikulou a Josefem Uchytilem.

“Dnešním dnem zahajujeme kampaň, naším cílem je komunální volby vyhrát. Myslíme si, že je reálné ve volbách získat deset mandátů, abychom byli schopni významněji ovlivňovat to, co bude město dělat. Z opozičních lavic to také jde, ale výrazně pomaleji,” upřesnil ambice nového uskupení Jiří Mikula.

Jednotlivé body programu většinou otevírají staronová, ale závažná téma, spolehlivě hýbající veřejným míněním. Například větší transparentnost zakázek, fungování vodohospodářského sdružení, nemocnice nebo hledání úspor v hospodaření města. Jednotlivé okruhy témat si uchazeči o přízeň voličů za uskupení PROTO rozdělují.

“Jedním z hlavních bodů bude transparentnost. I z opozičních lavic jsme dokázali prosadit například hlasovací zařízení na zastupitelstva, zveřejňování záznamů ze schůzí zastupitelstva, elektronický systém objednávek termínů návštěv na odbor dopravy a rádi bychom v tom pokračovali. Lidi by měli co nejméně času trávit na úřadech, mnoho věcí můsí jít vyřídit z domova. Naprosto zásadní je opravdová transparentnost zakázek. Přijďte se podívat na schůzi 20. února, kde se bude projednávat významná zpráva,” zahájil výčet vybraných volebních bodů Michal Loukota.

S dalším okruhem témat vystoupil Josef Uchytil: “Spojení zastupitelů za TOP 09 a Turnov potřebuje změnu vzniklo proto, že máme blízké názory na mnoho významných záležitostí při dalším směřování města. Líbí se mi myšlenka odborníků a jsem rád, že máme na kandidátce mnoho lidí, kteří rozumí svému oboru. Já jsem předseda finančního výboru a z této pozice musím říci, že se nám podařilo udržet zadluženost města v rozumných mezích a to dokonce po započtení ručení za závazky vodohospodářského sdružení, což bylo v minulosti ne tak transparentně zveřejňováno, respektive vůbec. Nelíbí se nám rostoucí mandatorní výdaje, za které částečně může stát. Připomenu také nemocnici. Na několik let dopředu jsme se zavázali, že z našeho rozpočtu půjde ročně na dostavbu a modernizaci liberecké nemocnice téměř 7,3 milionu korun, což je jedna sedmina investičního potenciálu města. V situaci, kdy nám při vstupu do Krajské nemocnice Liberec bylo slibováno, že Turnov to nebude stát ani korunu. Za této situace bychom byli rádi, aby z naší nemocnice nemizela odborná pracoviště a aby tu alespoň čtyři oddělení byla zachována - chirurgie, interna, ortopedie a rehabilitace. Bohužel nabýváme přesvědčení, že se z turnovské nemocnice stává spíše eldéenka,” uzavřel část okruhu svěřených témat Josef Uchytil.

Na téma činnosti opozičního zastupitele Jiří Mikula řekl: “Kamarádi se mě občas ptají, jestli mám zapotřebí se takto angažovat a proč to odělám, když vidí výsledek ve VHS, kde je to de facto boj s větrnými mlýny. Zvažoval jsem, jestli znovu kandidovat nebo ne. Nicméně nacházím pozitivní věci, které se sice nezveřejňují, ale podařilo se jich dosáhnout z pozice člena městské sportovní, kde jsem dostal na starosti místní bazén, nebo z pozice předsedy dozorčí rady VHS. U bazénu se mi podařilo prosadit nové kontrolní postupy, zavedení pokladen a on line systém rezervování. Po dvou letech bylo dosaženo úspor  800 tisíc. To je pozitivní a vidím, že město má rezervy. U mediálně známějších kauz VHS dozorčí rada  upozorňovala na jistá pochybení, upozorňovali jsme aby byly změněny stanovy, protože jsou neadekvátní dnešní situaci nebo na porušení zákona při zakázkách v Lomnici,” řekl Jiří Mikula. Krátce se dále vrátil k cenám za vodu, k solidaritě Turnova s malými obcemi a na příkladu z Plzně připomněl možnost různě vysokých plateb za vodné a stočné v různých částech území stejného provozovatele.

Nové uskopení PROTO deklaruje snahu o pozitivní vedení kampaně. Podle zákona musí pro účast ve volbách získat podporu 7% voličů, což je v případě Turnova více než tisíc podpisů. Kontaktní kampaň bude využita k anketě o prioritách veřejnosti. Po volbách chce PROTO spolupracovat s tradičními stranami, mezi které nepočítá s komunisty, SPD Tomio Okamury a ANO Andreje Babiše. PROTO má pro volby založen transparentí účet a webové stránky www.proturnov.cz.

Volební kampaň do městského zastupitelstva v Turnově je zahájena.                      

(pm) 

              
Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI