O DALŠÍM OSUDU JEDLE U VALDŠTEJNA ROZHODNE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

foto_jedle.jpg

Po tříleté odmlce byla znovu otevřena diskuze o skácení jedle obrovské v předhradí Valdštejna v první polovině listopadu loňského roku. Většina členů rady města souhlasila s podáním žádosti o skácení kvůli obavám, že rostoucí strom, dosahující při plném vzrůstu skutečně obrovských rozměrů, bude omezovat průjezd i výhled na hrad s připomenutím, že je nepůvodním druhem a vysazený na nevhodném místě. Vedení města při zdůvodnění dodalo, ze už  v současné době byl řešen problém s ořezáváním spodní partie koruny stále mohutnějšího stromu a do budoucna musí být zajištěn průjezd na hrad kvůli údržbě památky. Žádost o vyjádření a rozhodnutí o odstranění jedle byla postoupena Správě CHKO Český ráj.

Na Správě CHKO Český ráj ale v případu žádosti o skácení jedle u Valdštejna nebylo prvořadě řešeno slavné Hamletovo “Být či nebýt,” nýbrž jestli vůbec může být na půdě naší první vyhlášené chráněnky v této otázce rozhodnuto. Jedle v předhradí Valdštejna totiž roste na městském pozemku, těsně u hranic přírodní rezervace Hruboskalsko. A nebylo jasné, jestli jsou hranice přírodní rezervace vytyčeny s ochranným pásmem (v tom případě by rozhodnutí příslušelo CHKO), nebo bez ochranného pásma, kde má rozhodující slovo místně příslušný odbor životního prostředí. O vyjasnění bylo požádáno ministerstvo životního prostředí.

Snaha ekologických aktivistů o záchranu stromu na sebe nenechala dlouho čekat. Argumenty rady města pro skácení považují převážně za zástupné, dostupnost hradu pro dopravu materiálu při opravách lze zajistit ořezáním spodní části koruny. Především je ale spojuje snaha o prosazení minimálních zásahů člověka do ekosystému. Zhruba padesát lidí přišlo v sobotu 16. prosince odpoledne svoji účastí na vánočním zpívání u valdštejnské jedle vyjádřit nesouhlas s jejím skácením. Jménem spolku Svosum akci připravila Iveta Sadecká. O zachování stromu dále usilují například členové místní organizace Českého svazu ochránců přírody Bukovina, připojili se také zdejší Piráti. Vedení města i zastupitelům byly adresovány žádosti o přehodnocení záměru.     

V prvních dnech letošního roku pak bylo na CHKO doručeno vyrozumění: “Odpověď z ministerstva životního prostředí nám přišla v pátek 5. ledna. Přírodní rezervace Hruboskalsko nebyla vyhlášena s ochranným pásmem a proto nám k zaslané žádosti města o odstranění jedle u mostu na Valdštejn nepřísluší vydat žádné závazné stanovisko. Tuto informaci včetně přílohy jsme v úterý 9. ledna odeslali na radnici,” potvrdil vedoucí Správy CHKO Český ráj Jakub Čejka.

Jak o jedli v předhradí Valdštejna rozhodne Odbor životního prostředí MÚ Turnov?

(pm)    


Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK