O další krok blíž k asfaltu

01_ulice_palackeho.JPG

Otázka zda pokrýt asfaltem dosud dlážděnou ulici Palackého začíná být bezpředmětná a nahrazuje ji otázka následující. Kdy se bude asfaltovat?

O zachování dlažby v ulici ohraničující historické centrum města jako jediní usilovali turnovští památkáři. Místo jejího odstranění navrhovali opravu silnice a dopravní opatření ke zklidnění provozu. V odvolacím řízení pak Liberecký kraj v roli nadřízeného orgánu památkové péče konstatoval, že položení tzv. tichého asfaltu je přípustné. Přiklonil se tak k úsilí obyvatel domů sousedících s rušnou komunikací, kteří si dlouhodobě stěžují na dopravou způsobený nadměrný hluk, prašnost a otřesy, poškozující jejich nemovitosti. Po zrušení jediného závazného záporného vyjádření zdejších památkářů stavební úřad v Turnově obnovil řízení o povolení stavby.

“Stavební povolení bylo vydáno 4. srpna a v současné době probíhá lhůta 15 dnů k podání odvolání. To znamená, že pokud se nikdo z účastníků řízení neodvolá do 15 dnů od převzetí rozhodnutí posledním z nich, souhlas se stavbou nabyde právní moci,” upřesnil Miroslav Hejzdral z turnovského stavebního úřadu.

“Pokud budeme mít stavební povolení a vše půjde podle předpokladů, v zimě akci vysoutěžíme a na jaře začneme stavět. Bude se jednat o rozsáhlou opravu včetně infrastruktury a všech vozovkových vrstev, zakončených asfaltovým povrchem,” řekl pro Turnovsko za krajskou správu silnic Libereckého kraje Jiří Medek, vedoucí územní technické správy pro okresy Semily a Jablonec nad Nisou. Stavba má být financována ze státního fondu dopravní infrastruktury.                               

(pm)     

Zprávy Turnovska

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM

CRYTUR INVESTUJE STÁTNÍ PODPORU DO ROZŠÍŘENÍ VÝROBY OPTO-ELEKTRONICKÝCH SESTAV