O další krok blíž k asfaltu

01_ulice_palackeho.JPG

Otázka zda pokrýt asfaltem dosud dlážděnou ulici Palackého začíná být bezpředmětná a nahrazuje ji otázka následující. Kdy se bude asfaltovat?

O zachování dlažby v ulici ohraničující historické centrum města jako jediní usilovali turnovští památkáři. Místo jejího odstranění navrhovali opravu silnice a dopravní opatření ke zklidnění provozu. V odvolacím řízení pak Liberecký kraj v roli nadřízeného orgánu památkové péče konstatoval, že položení tzv. tichého asfaltu je přípustné. Přiklonil se tak k úsilí obyvatel domů sousedících s rušnou komunikací, kteří si dlouhodobě stěžují na dopravou způsobený nadměrný hluk, prašnost a otřesy, poškozující jejich nemovitosti. Po zrušení jediného závazného záporného vyjádření zdejších památkářů stavební úřad v Turnově obnovil řízení o povolení stavby.

“Stavební povolení bylo vydáno 4. srpna a v současné době probíhá lhůta 15 dnů k podání odvolání. To znamená, že pokud se nikdo z účastníků řízení neodvolá do 15 dnů od převzetí rozhodnutí posledním z nich, souhlas se stavbou nabyde právní moci,” upřesnil Miroslav Hejzdral z turnovského stavebního úřadu.

“Pokud budeme mít stavební povolení a vše půjde podle předpokladů, v zimě akci vysoutěžíme a na jaře začneme stavět. Bude se jednat o rozsáhlou opravu včetně infrastruktury a všech vozovkových vrstev, zakončených asfaltovým povrchem,” řekl pro Turnovsko za krajskou správu silnic Libereckého kraje Jiří Medek, vedoucí územní technické správy pro okresy Semily a Jablonec nad Nisou. Stavba má být financována ze státního fondu dopravní infrastruktury.                               

(pm)     

Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA