NOVÝM ČESTNÝM OBČANEM TURNOVA JE LARS-OLOF FRANZEN

cestne_obcanstvi.JPG

Letošní udělení čestného občanství města Turnova proběhlo netradičně o týden dříve než v obvyklém termínu u příležitosti výročí založení československého státu. Atmosféra koncertu slavící třicetileté Musici Fortuny ale i tak byla důstojnou kulisou pro předání symbolického klíče od brány města.

Lars-Olof Franzen (1947) z partnerského švédského města Alvesta má ze švédské strany největší zásluhu na sportovních a kulturních aktivitách při vzájemných zájezdech obyvatel obou měst a udržování kontaktů. Lars-Olof Franzen do Turnova přijel poprvé v roce 1973 s klubem orientačního běhu a od té doby lze jeho návštěvy označit za pravidelné. Partnerská smlouva s Alvestou byla podepsána v roce 2006 s jeho výraznou podporou a dlouhodobým aktivním přístupem.

Lars-Olof Franzen po mnoho let zastával funkci zastupitele a v některých obdobích také místostarosty Alvesty. Je předsedou tamního klubu orientačního běhu a jako bývalý aktivní hokejista zůstává členem “staré gardy”. Zprostředkoval řadu kontaktů pro studenty a mládež obou měst, což umožnilo realizaci několika výměnných pobytů Obchodní akademie a Hotelové školy a Základní školy Skálova. Také díky jeho úsilí se navštěvují  pěvecký sbor z Alvesty a turnovská Musica Fortuna, v uplynulých 12 letech do Turnova přijelo na 200 mladých Švédů činných v médiích.

Návrh na udělení čestného občanství pro Larse-Olofa Franzena podal Václav Zakouřil, který má společně s nově oceněným občanem Alvesty za Turnov největší zásluhu na skutečnosti, že vztah obou partnerských měst není založen pouze na oficiální úrovni, ale především na úrovni spolkové a občanské.               

(pm)            
Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI