NEDĚLNÍ MŠE SE KONALY BEZ VĚŘÍCÍCH

01_farar.JPG

Rovenský farář Tomasz Dziedzic při bohoslužbě na Květnou neděli.

Bohoslužby zahajující Svatý týden letos proběhly v prázdných kostelech. 

“Zvláště se modlíme za nemocné a umírající, a také za všechny, kdo o ně pečují v těžké době epidemie,” řekl po obřadu zahajucícím Květnou neděli rovenský farář Tomasz Dziedzic.

Květná neděle připomíná den příchodu Ježíše do Jeruzaléma. Po Škaredé středě, kdy Jidáš zradil Ježíše za 30 stříbrných, následuje Zelený čtvrtek - poslední večeře Páně. Křesťané si tento den, kdy po večerní modlitbě utichají zvony, připomínají jako památku ustanovení Nejsvětější svátosti oltářní.

Velký pátek je dnem utrpení a smrti Krista na kříži. Bílou sobotu zakončí Velká noc, kdy vstal Kristus z mrtvých, zvony začínají znovu zvonit. V neděli je Boží hod Velikonoční, den oslav Zmrtvýchvstání Páně.

“Zvláště v časech Svatého týdne bychom se měli pozastavit, a mnohdy přehodnotit žebříček hodnot. Pochopit, jak vzácný je náš čas, který jsme mnohokrát promrhali. Jak důležité je milovat a být milován, vážit si jeden druhého i křesťanských hodnot,” připomněl v závěru bohoslužby v prázdném chrámu sv. Václava na Týně Tomasz Dziedzic.
                                                                         

(pm)
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE