NEBEZPEČNÉ SKÁLY V DOLÁNKÁCH

01_skaly.JPG

Neodmyslitelnou součástí oblíbené vycházkové trasy údolím Jizery z Turnova k Zrcadlové koze je skalní masiv, lemující cestu zhruba od jezu v Dolánkách. Povrch nebo části obnažených skal ale nejsou stabilní a zvláště v tomto období, kdy teplota klesá pod bod mrazu a znovu následuje obleva, je pravděpodobnost uvolnění kamenů nebo celých bloků vyšší. 

“Jedná se o havarijní stav, je třeba to řešit bezodkladně. Zadali jsme odborný posudek a tady je výsledek,” vyjádřil se na listopadovém zastupitelstvu k bodu zajištění stability skalních stěn v Dolánkách starosta Tomáš Hocke a následovala čísla. Celkové náklady více než 6,4 milonu korun. V případě úspěšného vyřízení žádosti o dotaci získá Turnov 3 miliony, zbývající část zaplatí z vlastní pokladny.

Narušený skalní masiv zasypal cestu k Zrcadlové koze v polovině června loňského roku. To se současně stalo příčinou k zadání odborného posudku stavu skal v Dolánkách, který vypracovala společnost STRIX Inženýring. V podkladech pro listopadové zastupitelstvo je pak mj. uvedeno, že v případě uvolnění padající části skal a suť ohrožují na životě pohybující se osoby na stezce v Dolánkách směrem k Zrcadlové koze.

Za nejvíce nebezpečný je považován cca 350 m dlouhý úsek od jezu k výletní restauraci. Do míst, kde se stezka společně s řekou odklání od skalního masivu. 

Společnost STRIX s více než 25letými zkušenostmi s navrhováním a prováděním sanačních opatření svahových nestabilit zpracovala pro Dolánky projekt, zahrnující v narušených lokalitách odstranění vzrostlého náletu, očištění skalní stěny, odtěžení nestabilních bloků, lokální kotvení skalních bloků, kamenné kotvené podezdívky, ochranné kamenné valy ve výškách do 3 metrů, přirozené bariéry v akumulačním prostoru a instalaci geotechnického monitoringu.

Podání žádosti o dotaci na zajištění stability skalních stěn v Dolánkách bylo zastupitelstvem přijato jednomyslně. Při oblíbených procházkách podél Jizery k Zrcadlové koze je až do zabezpečení skal vhodná zvýšená pozornost.  
                                                                   (pm)
Zprávy Turnovska

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM

CRYTUR INVESTUJE STÁTNÍ PODPORU DO ROZŠÍŘENÍ VÝROBY OPTO-ELEKTRONICKÝCH SESTAV