NEBEZPEČNÉ SKÁLY V DOLÁNKÁCH

01_skaly.JPG

Neodmyslitelnou součástí oblíbené vycházkové trasy údolím Jizery z Turnova k Zrcadlové koze je skalní masiv, lemující cestu zhruba od jezu v Dolánkách. Povrch nebo části obnažených skal ale nejsou stabilní a zvláště v tomto období, kdy teplota klesá pod bod mrazu a znovu následuje obleva, je pravděpodobnost uvolnění kamenů nebo celých bloků vyšší. 

“Jedná se o havarijní stav, je třeba to řešit bezodkladně. Zadali jsme odborný posudek a tady je výsledek,” vyjádřil se na listopadovém zastupitelstvu k bodu zajištění stability skalních stěn v Dolánkách starosta Tomáš Hocke a následovala čísla. Celkové náklady více než 6,4 milonu korun. V případě úspěšného vyřízení žádosti o dotaci získá Turnov 3 miliony, zbývající část zaplatí z vlastní pokladny.

Narušený skalní masiv zasypal cestu k Zrcadlové koze v polovině června loňského roku. To se současně stalo příčinou k zadání odborného posudku stavu skal v Dolánkách, který vypracovala společnost STRIX Inženýring. V podkladech pro listopadové zastupitelstvo je pak mj. uvedeno, že v případě uvolnění padající části skal a suť ohrožují na životě pohybující se osoby na stezce v Dolánkách směrem k Zrcadlové koze.

Za nejvíce nebezpečný je považován cca 350 m dlouhý úsek od jezu k výletní restauraci. Do míst, kde se stezka společně s řekou odklání od skalního masivu. 

Společnost STRIX s více než 25letými zkušenostmi s navrhováním a prováděním sanačních opatření svahových nestabilit zpracovala pro Dolánky projekt, zahrnující v narušených lokalitách odstranění vzrostlého náletu, očištění skalní stěny, odtěžení nestabilních bloků, lokální kotvení skalních bloků, kamenné kotvené podezdívky, ochranné kamenné valy ve výškách do 3 metrů, přirozené bariéry v akumulačním prostoru a instalaci geotechnického monitoringu.

Podání žádosti o dotaci na zajištění stability skalních stěn v Dolánkách bylo zastupitelstvem přijato jednomyslně. Při oblíbených procházkách podél Jizery k Zrcadlové koze je až do zabezpečení skal vhodná zvýšená pozornost.  
                                                                   (pm)
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU