Návrh prosklené přístavby divadla bude částečně upraven

divadlo_pleskot_2.jpg

Turnov řeší historický problém s nedostatkem prostor zázemí pro návštěvníky divadla. I když se po stránce řešení a výzdoby samotného hlediště a jeviště jedná o krásný kulturní stánek, pokud o přestávce představení vyjdete na chodbu, čeká vás “těsno” a fronty u občerstvení i toalet.

Připomeňme také další nezvyklost. Zatímco jinde jsou divadla dominantní budovy v centrech měst, do turnovského jdete nevýraznou odbočkou z vedlejší ulice. Původně se do divadla vcházelo z ulice Hluboké dvorem záložny (dnešní hotel Slávie), odkud je také situován hlavní vchod. Nový vstup do divadla z Trávnice byl zřízen v roce 1984 po demolici rohového domu 153. Právě tento prostor ohraničený ulicemi Trávnice a Petrnouškova nabízí možnost přístavby, řešící nedostatečné prostory zázemí pro návštěvníky třetího nejstaršího kamenného divadla v Čechách.

Vedení města se s žádostí o vypracování architektonických návrhů obrátilo na naše přední architekty Ladislava Lábuse a Josefa Pleskota. Jedenáctého dubna na veřejné prezentaci v kině Sféra oba představili odlišná řešení. Ladislav Lábus se přiklonil k méně výraznému objektu s členěním připomínajícím prvky antiky, Josef Pleskot upřednostnil moderní řešení s prosklenou ocelovou konstrukcí. Právě ta nakonec více zaujala turnovskou radu i zastupitele, ovšem ne bez výhrad. “Jedná se o připomínky převážně spojené s budoucím provozem, především si představujeme zpřístupnění více pater z prostoru nové přístavby,” upřesnil turnovský starosta Tomáš Hocke s tím, že seznam návrhů a připomínek architektonické kanceláři Josefa Pleskota odeslal 18. července.

“Někdy nadávám, že si vymýšlí blbosti, to ale bývá častěji u politiků. Toto jsou většinou rozumné a věcné připomínky. Někde ukážeme, že obavy jsou zbytečné, někde že se mýlí, další budeme akceptovat. Myslím, že část rozvineme do možností, které netuší, že jsou. Je to správná diskuze a na takovou spolupráci se těším,” řekl pro Turnovsko architekt Josef Pleskot po seznámení s podklady odeslanými z Turnova.     
(pm)   Foto: vizualizace přístavby divadla podle návrhu Ing. arch. Josefa Pleskota

 

 

  

 


       
Zprávy Turnovska

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI

HC TURNOV ZVE DĚTI NA TÝDEN HOKEJE