Návrh prosklené přístavby divadla bude částečně upraven

divadlo_pleskot_2.jpg

Turnov řeší historický problém s nedostatkem prostor zázemí pro návštěvníky divadla. I když se po stránce řešení a výzdoby samotného hlediště a jeviště jedná o krásný kulturní stánek, pokud o přestávce představení vyjdete na chodbu, čeká vás “těsno” a fronty u občerstvení i toalet.

Připomeňme také další nezvyklost. Zatímco jinde jsou divadla dominantní budovy v centrech měst, do turnovského jdete nevýraznou odbočkou z vedlejší ulice. Původně se do divadla vcházelo z ulice Hluboké dvorem záložny (dnešní hotel Slávie), odkud je také situován hlavní vchod. Nový vstup do divadla z Trávnice byl zřízen v roce 1984 po demolici rohového domu 153. Právě tento prostor ohraničený ulicemi Trávnice a Petrnouškova nabízí možnost přístavby, řešící nedostatečné prostory zázemí pro návštěvníky třetího nejstaršího kamenného divadla v Čechách.

Vedení města se s žádostí o vypracování architektonických návrhů obrátilo na naše přední architekty Ladislava Lábuse a Josefa Pleskota. Jedenáctého dubna na veřejné prezentaci v kině Sféra oba představili odlišná řešení. Ladislav Lábus se přiklonil k méně výraznému objektu s členěním připomínajícím prvky antiky, Josef Pleskot upřednostnil moderní řešení s prosklenou ocelovou konstrukcí. Právě ta nakonec více zaujala turnovskou radu i zastupitele, ovšem ne bez výhrad. “Jedná se o připomínky převážně spojené s budoucím provozem, především si představujeme zpřístupnění více pater z prostoru nové přístavby,” upřesnil turnovský starosta Tomáš Hocke s tím, že seznam návrhů a připomínek architektonické kanceláři Josefa Pleskota odeslal 18. července.

“Někdy nadávám, že si vymýšlí blbosti, to ale bývá častěji u politiků. Toto jsou většinou rozumné a věcné připomínky. Někde ukážeme, že obavy jsou zbytečné, někde že se mýlí, další budeme akceptovat. Myslím, že část rozvineme do možností, které netuší, že jsou. Je to správná diskuze a na takovou spolupráci se těším,” řekl pro Turnovsko architekt Josef Pleskot po seznámení s podklady odeslanými z Turnova.     
(pm)   Foto: vizualizace přístavby divadla podle návrhu Ing. arch. Josefa Pleskota

 

 

  

 


       
Zprávy Turnovska

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM

CRYTUR INVESTUJE STÁTNÍ PODPORU DO ROZŠÍŘENÍ VÝROBY OPTO-ELEKTRONICKÝCH SESTAV