NÁVRH NA ODVOLÁNÍ RADY MĚSTA PODPOŘILO DESET ZASTUPITELŮ

drak_starosta.JPG

Starosta města při předávání dětského hřiště Drak 22. dubna 2017.

Zadání a realizace dětského hřiště Drak v Turnově II., předaného veřejnosti 22. dubna loňského roku, se znovu stalo jablkem sváru mezi koalicí a opozicí turnovského zastupitelstva. Zpráva kontrolního výboru v závěru únorové schůze (20. 2.) vyvolala vyostřenou hodinovou debatu, vrcholící návrhem na odvolání rady města. Ke schválení bylo nezbytné získat minimáně těsnou nadpoloviční většinu 14 hlasů, pro odvolání ale nakonec hlasovalo 10 zastupitelů.

Zjištění kontrolního výboru


Předseda kontrolní výboru Michal Loukota konstatoval při výběru zhotovitele dětského hřiště Drak sedm pochybení, která podle závěru šetření působí rozpor s některými ustanoveními vnitřní směrnice města, které podle kontrolního výboru mohou vést k rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. V konkrétních případech Michal Loukota upozornil například na navýšení limitu původně plánované částky z půl milionu na jeden milion korun, osloveni byli pouze tři dodavatelé místo pěti, jak je stanoveno vnitřní směrnicí města. Výzva k podání nabídky neobsahovala přesnou zadávací dokumentaci, vítězný uchazeč měl na rozdíl od ostatních možnost svoji nabídku upravit. Co ale při projednávání tohoto bodu rezonovalo nejvíce: zakázku vyhrála s nejvyšší nabídnutou cenou firma Hřiště hrou, kterou vlastní koaliční zastupitel Tomáš Tomsa.

Obhajoba starosty

Starosta některá pochybení přiznal a omluvil se za ně. “Je zřejmé, že došlo k porušení naší vnitřní směrnice, nedomnívám se ale, že došlo k porušení zákona. Zákon v tomto případě jasně hovoří a specifikuje u staveb od 6 milionů, v případě služeb od 2 milionů,” pustil se do vysvětlování vývoje situace při zadávání zakázky na dětské hřiště v Turnově II. starosta Tomáš Hocke. Volba Draka byla vysvětlována už v minulosti – jen vítězný návrh od firmy Hřiště hrou kromě rozmístěných herních prvků řešil i dominantu a originální vzhled místa jako celku. Realizace ale byla zhruba dvojnásobně dražší než původní cenová představa. “Tady jsme vše měli zastavit, říci si, že už se nebavíme o zakázce do 400 tisíc, ale vyšší. Vše vrátit o dva měsíce nazpátek a začít znovu podle vnitřní směrnice. Ale tím, že jsme chtěli dosáhnout, aby tam na jaře 2017 hřiště stálo, a v běhu všech dalších věcí se to na první pohled zdálo jednoduché, jsme opomněli dodržení té směrnice. Pak už se chyby vršily. Nechali jsme Draka zvětšit, aby byl i pro větší děti, ale nedali to vědět ostatním,” odpovídá na otázku den po schůzi starosta a dodává: “Dnes je mi slabou útěchou, že na jaře tam hřiště skutečně stálo. Je to pro mě poučení, abych i u některých věcí, které hodně chci, si dal odstup a podíval se na vše s chladnější hlavou.” Starosta vzal rozhodující díl viny za procesní pochybení na sebe a ke spoluzodpovědnosti bez jakýchkoliv postranních úmyslů se přihlásily také členky rady města, bývalá starostka Hana Maierová, Eva Kordová a místostarostka Jana Svobodová.  

Koalice velkého dřevěného draka

Opoziční zastupitel Jiří Mikula při hledání důvodu k přidělení zakázky firmě koaličního zastupitele Tomáše Tomsy poprvé použil termín Koalice velkého dřevěného draka. “Pokusil jsem se na to podívat trochu jinak, protože nám tady vznikla nějaká Koalice velkého dřevěného draka, kde je zastupitel Tomsa důležitým čtrnáctým hlasem. Když před nějakou dobou vystoupil z ANO a ohlásil, že bude podporovat koalici, tak mi to přijde, že toto je potvrzování čtrnáctého hlasu a mám k tomu dvě otázky. Jestli stojí současné koalici rozhodující hlas pana Tomsy za nedodržování závazných pravidel výběrových řízení a kdo za to ponese odpovědnost?”  Starosta tento názor nepřijal a uvedl, že rozhodování, které bylo schváleno čtrnácti hlasy je málo, a zpravidla se hlasuje vyšším počtem hlasů než těsnou nadpoloviční většinou. Za porušení směrnice se znovu omluvil a ujistil, že záležitost se bude znovu řešit na odboru správy majetku i v radě města. Den po únorové schůzi zastupitelstva vydalo hnutí PROTO tiskovou zprávu, kterou si můžete přečíst (zde). Na svém facebookovém profilu se 21. února k tématu hřiště Drak vyjadřuje také Josef Uchytil v Deníčku opozičního zastupitele. V závěru textu uvádí, že si osobně nemyslí, že by v zadání zakázky byl záměr korupčního jednání. Upozorňuje ale na to, že při pochybení rady je možné takové souvislosti hledat. 

(pm)  Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA