NÁKLADY NA MODERNIZACI ZŠ MAŠOV NEMAJÍ PŘEKROČIT 35 MILIONŮ

foto_zs_masov.JPG

Modernizace mašovské školy zůstává nejistá. Město má do srpna opět prověřit, zda jde v hotovém projektu ušetřit a stavbu odhadovanou na 50 milionů korun realizovat za 35 milionů, a současně pracovat na studii nové budovy za stejnou cenu. 

 Zastupitelé schválili po delší diskuzi kompromisní návrh Vítězslava Sekaniny (Svobodní), který ale nevěří, že další zkoumání možných úspor někam povede. Josef Uchytil (TPZ) předtím neuspěl s usnesením držet se hotového projektu a seškrtat ho na 45 milionů. Do debaty, kterou sledovalo v sále Střelnice i několik obyvatel Mašova, se zapojila většina přítomných zastupitelů. 

Eva Kordová (NB) řekla, že nejlepším řešením by byla novostavba ZŠ bez MŠ. Zbyněk Báča (TPZ) připomněl, že se nepovedly už dva projekty na modernizaci školy a její stav se horší, a je potřeba jednat rychle. Vítězslav Sekanina namítl, že původní plány opravit budovu bobtnaly pod tlakem Mašovských a teď je blokuje vysoká cena, a město se má podle něj vrátit k rozumnější variantě. Michal Loukota (TOP 09) chtěl hledat úspory v dokončeném projektu a Josef Uchytil také vybídl k urychlenému postupu, protože ceny stavebních prací rostou, a nový projekt by znamenal odklad i vyšší náklady.

Starosta Tomáš Hocke (NB) ujistil, že město počítá se školou, nechce ji omezit nebo zrušit, ale mělo by se držet schváleného limitu 35 milionů; podle něj od přestavby horních kasáren na OAHŠ nešlo tolik peněz do žádné z místních škol. 

Tomáš Hudec (ČSSD) by považoval za škodu vyhodit projekty celkem za tři miliony korun a vzhledem k nárůstu odhadu nákladů na dostavbu divadla nevidí nic špatného na zvýšení rozpočtu mašovské školy; pak kritizoval projektování do šuplíku. Tomáš Hocke označil jeho vystoupení za populismus a upřesnil hodnotu projektů na 1,3 milionu. 

Jaromír Frič (ODS) chápe obavy Mašova z toho, že se nakonec nic nepostaví, Šárka Červinková (ČSSD) se zajímala o možnost úvěru, Josef Uchytil odpověděl, že Turnov si může dovolit zadlužení do výše 160 milionů, a Vítězslav Sekanina glosoval, že úvěr jsou jenom dražší peníze, Karel Jiránek (NB) vyzval zastupitele, ať nenavrhují nereálné sumy. 

Zastupitelstvo nakonec schválilo hledání úspor na stávajícím projektu a zárověň pověřilo starostu zpracováním nového projektu, který má co nejvíce respektovat požadavky Mašova, nemá být ale dražší než 35 milionů korun včetně DPH. K tématu se turnovští zastupitelé znovu vrátí na srpnové schůzi.      

(mb)




Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI