NAHRADÍ DLAŽBU NA NÁMĚSTÍ ASFALTOVÁ SILNICE?

02_namesti.JPG

Turnovský zastupitel Karel Jiránek (NB) předloží na únorovém jednání návrh na zadání měření hluku na náměstí Českého ráje. Pokud budou limity překročeny, bude usilovat o nahrazení dlažby z krajské silnice za povrch z tichého asfaltu.    

V samotném závěru emočně vypjatého lednového zastupitelstva pozastavil Karel Jiránek (NB) přítomné i část odcházejících kolegů s otázkou, zda podpoří jeho připravovaný návrh ke změření hluku na náměstí Českého ráje. “Chci nadnést problém hlučnosti na náměstí způsobené dopravou a zjistit vaši předběžnou podporu. Na příští zastupitelstvo připravuji předložení návrhu k zadání měření hluku,” vysvětlil Karel Jiránek a dodal, že návrh má v případě překročení povolených limitů směřovat k odstranění zbývající historické dlažby na krajské silnici, kterou by v úseku od Belgického dvora nad informační centrum měl nahradit tzv. tichý asfalt.

Patnáct zastupitelů (nadpoloviční většina) přislíbilo, že návrh na měření hluku způsobeného dopravou podpoří. Tím bude zahájena řada debat, zda má celistvost dlažby v historickém centru města ustoupit lidskému komfortu.

“Nahrazení dlažby asfaltovou silnicí je jediný způsob, jak zlepšit situaci na náměsí. Nejde jen o hluk, ale také o prašnost. Na obchvat města budeme ještě dlouho čekat, měli bychom udělat alespoň něco pro zklidnění náměstí. Jedná se o krajskou silnici. Věřím, že pokud bude naměřeno překročení hlukových limitů, Liberecký kraj to začne řešit,” dodal Karel Jiránek.  
   

(pm)   
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK