Nádoby na tříděný odpad mají nahradit podzemní kontejnery

04_kontejner.JPG

Turnov plánuje přemístění části sběrných míst na separovaný odpad do podzemí. Jako první mají podzemní kontejnery nahradit nevzhledné shluky nádob u Billy a u Střelnice.

V původním záměru radnice bylo umístění podzemních kontejnerů navrženo ve čtyřech lokalitách: na náměstí Českého ráje u prodejny Tesco, na Havlíčkově náměstí, na parkovišti u Střelnice a v sousedství obchodu Billa v Turnově II. První dvě uvedená místa jsou prozatím vyřazena kvůli nákladnému přemístění sítí před vyhloubením jam pro kontejnery, v případě náměstí Českého ráje se navíc proti navrženému umístění ohradili památkáři.

“Projekt pro město zpracovává firma PROUNI z Brandýsa nad Labem, termín dodání dokumentace byl konec září. Podle mých posledních informací schází vyjádření hasičů, dále se projektem bude zabývat stavební úřad,” popisuje aktuální situaci se záměrem umístění podzemních kontejnerů místostarostka Jana Svobodová. Přestože jsou podzemní kontejnery na tříděný komunální odpad typizovaná zařízení a je tak možné očekávat kladné vyjádření stavebního úřadu, cesta od záměru k realizaci tím ještě nekončí.

Cena jednoho stanoviště podzemních kontejnerů je 800 tisíc až 1 milion korun a město chce k jejich pořízení získat dotaci. S podáním žádosti o dotaci musí souhlasit většina zastupitelů a hlasovat o tom budou na listopadové schůzi. Žádost na ministerstvo životního prostředí je pak nezbytné podat do 1. prosince a obsahovat musí další závazky ke zkvalitnění celého systému třídění odpadů v Turnově. “Naší snahou je vystavět první podzemní kontejnery U Střelnice a U Billy v průběhu příštího roku,” uzavřela místostarostka Jana Svobodová.   

     

(pm)

   


Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK