NAD VESTAVBOU ŠATEN VZNIKNE NOVÁ TRIBUNA PRO DIVÁKY

01-vestavba-j.JPG

Hrubou stavbu nových šaten a skladových prostor v turnovském zimním stadionu uzavřelo odlití železobetonového stropu. Na vestavbě bude zřízena další tribuna pro padesát diváků. 

Zbývá dokončit omítky, instalatérské práce, rozvod elektřiny, vzduchotechniky atd. 

V následujících týdnech dojde také k vybourání ploch pro nová okna a dveře v obvodové zdi, což je příprava na další plánované rozšíření stadionu o další šatny a sociální zázemí.

Dokončovaná vestavba bude dočasně využita jako šatny pro děti a mládež z hokejového klubu. Dlouhodobě to ale není řešení, protože omezené prostory neumožňují zřízení sprch a toalet. Lavičky modulárním způsobem z vlastních zdrojů zajistí Městská sportovní, vestavba bude dětem sloužit pouze jako převlékárna. 

“Doufáme, že se bude jednat maximálně o jednu sezónu. V současné době čekáme na vydání stavebního povolení pro druhou etapu šaten v novém venkovním prstenci. To je klíčové pro podání žádosti o dotaci na Národní sportovní agenturu. Pokud půjde vše ideálně, tak bychom mohli v druhé polovině tohoto roku vědět, zda nám bude dotace udělena,” upřesnil vedoucí sportovního areálu Maškova zahrada Tomáš Špinka.

Po plánované dostavbě dalších šaten v přístavbě ve směru k městu bude v právě dokončované vestavbě zřízena pracovní dílna pro obsluhu zimního stadionu, druhá polovina poslouží jako skladovací prostory HC Turnov a Městské sportovní. Nad vestavbou vznikne nová tribuna na stání, přístupná po točitém schodišti. Bude se jednat o otevřenou tribunu s kovovým zábradlím, jehož vnější strana bude využita jako další reklamní plocha pro partnery Městské sportovní nebo HC Turnov.

“Aktuální kapacita stadionu je 306 míst k sezení, na tribunu se při atraktivních zápasech vejde až 100 osob. V prostoru za brankou u bufetu se pohodlně naskládá dalších 100 lidí, nová tribuna nad vestavbou nabídne fanouškům hokeje dalších 50 atraktivních míst,” popsal Tomáš Špinka.

Práce na zimním stadionu začaly kvůli předčasnému ukončení hokejové sezóny už  17. února a trvat mají tři měsíce. Prozatím vše nasvědčuje tomu, že koncem května bude vše hotovo a předáno.

(pm)
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA