NA TROSKÁCH SE BUDE KÁCET

foto_trosky.JPG

Nejznámější dominanta Českého ráje, stále více zahalená v zeleni náletového lesa, se znovu stane zřetelnou. Verdikt shody Správy CHKO Český ráj, památkářů i Lesů ČR zní: vykácet.

“Všichni vnímáme, že k jakémukoliv zásahu u Trosek je nezbytné přistupovat velice citlivě. Nejedná se o celkové odlesnění, ale obnažení nejbližšího okolí skal. Zejména od nepůvodních akátů, modřínů a náletových dřevin,” přibližuje záměr vedoucí správy CHKO Český ráj Jiří Klápště a dodává, že schválené opatření má v okolí památky vytvořit původní prostředí. Vhodné nejen pro hrad, stojící na skalním útvaru z vyvřelých hornin, ale také pro živočišné a rostlinné druhy, vázané na takové prostředí.

“Do budoucna je třeba bavit se také o tom, jak ještě více rozvolnit okolí Trosek. Je tady vzácná shoda s památkáři a s Lesy ČR, kdy se tyto tři subjekty shodly, že připravený zásah je možný a žádoucí. Celé oblasti to pomůže i krajinářsky. První ohlasy veřejnosti jsou převážně pozitivní,” říká Jiří Klápště.

Odlesnění bude provedeno jen v bezprostředním okolí skalního masivu kolem celého hradu. V nižších partiích zůstane část vegetace zachována. Především buky, jasany a javory, které k širšímu okolí hradu historicky patří, a současně brání erozi půdy.

Lesy ČR vyhlásí výběrové řízení na kácení stromů v těsném okolí Trosek. Naše snaha je záměr realizovat do konce března. Pak končí období vegetačního klidu, vše se odládá na příští zimu.              

 (pm)      

 
Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI