NA TROSKÁCH SE BUDE KÁCET

foto_trosky.JPG

Nejznámější dominanta Českého ráje, stále více zahalená v zeleni náletového lesa, se znovu stane zřetelnou. Verdikt shody Správy CHKO Český ráj, památkářů i Lesů ČR zní: vykácet.

“Všichni vnímáme, že k jakémukoliv zásahu u Trosek je nezbytné přistupovat velice citlivě. Nejedná se o celkové odlesnění, ale obnažení nejbližšího okolí skal. Zejména od nepůvodních akátů, modřínů a náletových dřevin,” přibližuje záměr vedoucí správy CHKO Český ráj Jiří Klápště a dodává, že schválené opatření má v okolí památky vytvořit původní prostředí. Vhodné nejen pro hrad, stojící na skalním útvaru z vyvřelých hornin, ale také pro živočišné a rostlinné druhy, vázané na takové prostředí.

“Do budoucna je třeba bavit se také o tom, jak ještě více rozvolnit okolí Trosek. Je tady vzácná shoda s památkáři a s Lesy ČR, kdy se tyto tři subjekty shodly, že připravený zásah je možný a žádoucí. Celé oblasti to pomůže i krajinářsky. První ohlasy veřejnosti jsou převážně pozitivní,” říká Jiří Klápště.

Odlesnění bude provedeno jen v bezprostředním okolí skalního masivu kolem celého hradu. V nižších partiích zůstane část vegetace zachována. Především buky, jasany a javory, které k širšímu okolí hradu historicky patří, a současně brání erozi půdy.

Lesy ČR vyhlásí výběrové řízení na kácení stromů v těsném okolí Trosek. Naše snaha je záměr realizovat do konce března. Pak končí období vegetačního klidu, vše se odládá na příští zimu.              

 (pm)      

 
Zprávy Turnovska

AŽ MILION KORUN PRO LEPŠÍ TURNOV A JEHO OKOLÍ

ROHOZEC ROZŠIŘUJE NABÍDKU O KVASNICOVÉ PIVO

POHÁDKOVÝ LOUTKÁŘSKÝ DRAHOKAM SE VRACÍ

ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA VYROSTE DO VÝŠKY I NA VÝZNAMU