NA ŠETŘILOVSKU SE KÁCÍ BUKY

01-kaceni-j.JPG

S následky suchých let, zejména 2017 a 2018, se příroda dosud nevyrovnala. To si, mimo jiné, vyžádá rozsáhlou druhovou obměnu stromů v Rývových a Metelkových sadech.     

Škody na lesních porostech nekončí ztrátou obrovských rozloh smrkových monokultur. Mnoho dalších druhů dřevin, oslabených dlouhým obdobím nedostatku srážek, je napadeno řadou onemocnění. To je také případ buků v sadech Šetřilovska. Nejen suchým letům 2017/18, ale především jim, je přičítána rychlá degradace mohutných buků, které mnoho pamatují a jsou těžko odmyslitelnou kulisou Rývových a Metelkových sadů.

“Jmenuje se to dřevomor kořenový” ukazuje jeden z odborníků na kácení stromů ve frekventovaných lokalitách hnědé středy kmenů. Napadený strom ztrácí vitalitu, začínají prosychat větve, později se objeví hnědé skvrny u země nad kořeny. V té době je pevnost kmenu výrazně snížena a strom se stává nebezpečným.

Návrh na kácení 20 buků a několika dalších jednotlivých stromů na Šetřilovsku podal turnovský odbor životního prostředí na základě odborného hodnocení v lednu letošního roku. Po souhlasu městské rady bylo na jaře prvořadě pokáceno několik nejvíc napadených stromů v okolí cest, odstranění dalších probíhá od pondělí 3. října.

Kácí se v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého u cesty do Dolánek. Napadena je ale na Šetřilovsku většina buků i mimo okolí cest, o jejich pokácení se bude jednat později. Odstraněné stromy postupně nahradí převážně lípy, javory a topoly. Ty jsou proti dalším očekávaným suchým obdobím odolnější. 

(pm)  
Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY