NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

foto-dopravka-j.JPG

Turnovský odbor dopravy vyřizuje první on-line žádoti o změny v registru silničních vozidel.

Od 8. února není nutné čekat na úřadech kvůli přepisu nebo registraci aut. Po celostátní kampani představující novou možnost vyřízení změn v registru vozidel přišla první elektronická žádost na odbor dopravy turnovské radnice v úterý 13. února.

Přinese možnost on-line podání konec nervozních front?
“To lze očekávat, nová služba bude jistě hojně využívána. Hlavním smyslem zavedení on-line žádostí je zvýšení komfortu pro občany, kteří žádost bez front vyřídí z domu. Žadatelé budou trávit na úřadě nepoměrně méně času,” říká vedoucí turnovského odboru dopravy Pavel Vaňátko.

Co vše jde vyřídit on-line?
“Po přihlášení do portálu dopravy lze požádat o všechny úkony spojené s registrací a provozem vozidla. V současné době to platí pro fyzické a podnikající fyzické osoby, přístup pro právnické osoby a pro zmocněnce se připravuje.”

Je podání žádosti prostřednictvím internetu oproti osobnímu písemnému podání nějak zvýhodněno?
“Ano, snížením poplatku o 20%, nejvýše o 1000 korun, pokud se o úkon žádá elektronicky.”

Povede podávání elektronických žádostí ke snížení počtu pracovníků na odboru dopravy?
“Určitě ne, úředník musí nadále úkon fyzicky provést. Úspora je především v čase klientů, kteří přijdou na úřad ve většině případů jen jednou a stráví tam méně času.”

Můžete doporučit nějaký odkaz na podrobné důvěryhodné webové informace o podání on-line žádostí o změny v registru vozidel?
“Určitě to jsou stránky ministerstva dopravy, které je garantem této agendy a proces digitalizace řídí centrálně.”

Děkuji za rozhovor

(pm) 
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK