MUZEUM VYSTAVUJE KOPII CÍSAŘSKÉ KORUNY NAPOLEONA BONAPARTA

48401-foto-j.JPG

Jiří Urban s kopií císařské koruny Napoleona Bonaparta v Klenotnici turnovského muzea.

Další mistrovskou práci turnovského výtvarníka a šperkaře Jiřího Urbana je možné v Klenotnici turnovského muzea vidět v krátkém obdbí od 13. ledna do 6. února. Originál Bonapartovy císařské koruny je vystaven v pařížském Louvru.

Kopii císařské koruny Napoleona Bonaparte po více než ročních přípravách a realizaci dokončil výtvarník Jiří Urban pro soukromého investora. Originál, vystavený v Louvru, nechal Napoleon Bonaparte zhotovit ke své korunovaci v roce 1804. Při samotném obřadu si nejprve na hlavu vsadil zlatý vavřínový věnec, kterým demonstroval svou příslušnost k řadě římských císařů a poté si nasadil i novou korunu, která je volnou nápodobou koruny Karla Velikého, aby byl uveden i do vztahu k historickému sjednotiteli Evropy. 

Koruna sestává z obroučky, z ní vybíhá osm půloblouků – kamar, které se na vrcholku protínají a celou korunu završuje křížek. 

Koruna Karla Velikého byla spolu s dalšími dvaceti dalšími, uloženými v pokladnici chrámu Saint Denis, zničena během Velké francouzské revoluce, takže Napoleonovi zlatníci se mohli opřít jen o její popis a grafické vyobrazení. Napoleon pak svou korunu použil i ke své druhé korunovaci po návratu v roce 1815.

Je pravděpodobné, že to byl poslední korunovační klenot vyrobený pro francouzského panovníka. Napoleonův nástupce Ludvík XVIII. zrušil obřad korunovace a další francouzský král Karel X., jenž obřad opět obnovil, se nechal korunovat korunou Ludvíka XV. z roku 1722. Tato koruna naštěstí řádění revolucionářů přežila.

Někdejší císařové rádi zdůrazňovali svou legitimitu a návaznost na římské imperátory použitím antických gem, řezaných v onyxech, sardonyxech a chalcedonech, a na čtyři desítky takových rytin zdobí i Napoleonovu korunu. 

Stejně jako v případu Urbanovy kopie koruny v Cáchách, kterou nechal pro relikviář Karla Velikého zhotovit náš císař Karel IV., také v kopii Napoleonovy koruny se Urban rozhodl pro obtížnější, ale autentičtější cestu, pro rytiny v přírodních kamenech. S nimi se opět mistrně vypořádala Eva Mrákotová Víšková. Další unikátní zlatnické dílo z rukou Jiřího Urbana si mohou návštěvníci Muzea Českého ráje prohlédnout od 13. ledna do 6. února.

(mčr)
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA