MUZEUM VYSTAVUJE KOPII CÍSAŘSKÉ KORUNY NAPOLEONA BONAPARTA

48401-foto-j.JPG

Jiří Urban s kopií císařské koruny Napoleona Bonaparta v Klenotnici turnovského muzea.

Další mistrovskou práci turnovského výtvarníka a šperkaře Jiřího Urbana je možné v Klenotnici turnovského muzea vidět v krátkém obdbí od 13. ledna do 6. února. Originál Bonapartovy císařské koruny je vystaven v pařížském Louvru.

Kopii císařské koruny Napoleona Bonaparte po více než ročních přípravách a realizaci dokončil výtvarník Jiří Urban pro soukromého investora. Originál, vystavený v Louvru, nechal Napoleon Bonaparte zhotovit ke své korunovaci v roce 1804. Při samotném obřadu si nejprve na hlavu vsadil zlatý vavřínový věnec, kterým demonstroval svou příslušnost k řadě římských císařů a poté si nasadil i novou korunu, která je volnou nápodobou koruny Karla Velikého, aby byl uveden i do vztahu k historickému sjednotiteli Evropy. 

Koruna sestává z obroučky, z ní vybíhá osm půloblouků – kamar, které se na vrcholku protínají a celou korunu završuje křížek. 

Koruna Karla Velikého byla spolu s dalšími dvaceti dalšími, uloženými v pokladnici chrámu Saint Denis, zničena během Velké francouzské revoluce, takže Napoleonovi zlatníci se mohli opřít jen o její popis a grafické vyobrazení. Napoleon pak svou korunu použil i ke své druhé korunovaci po návratu v roce 1815.

Je pravděpodobné, že to byl poslední korunovační klenot vyrobený pro francouzského panovníka. Napoleonův nástupce Ludvík XVIII. zrušil obřad korunovace a další francouzský král Karel X., jenž obřad opět obnovil, se nechal korunovat korunou Ludvíka XV. z roku 1722. Tato koruna naštěstí řádění revolucionářů přežila.

Někdejší císařové rádi zdůrazňovali svou legitimitu a návaznost na římské imperátory použitím antických gem, řezaných v onyxech, sardonyxech a chalcedonech, a na čtyři desítky takových rytin zdobí i Napoleonovu korunu. 

Stejně jako v případu Urbanovy kopie koruny v Cáchách, kterou nechal pro relikviář Karla Velikého zhotovit náš císař Karel IV., také v kopii Napoleonovy koruny se Urban rozhodl pro obtížnější, ale autentičtější cestu, pro rytiny v přírodních kamenech. S nimi se opět mistrně vypořádala Eva Mrákotová Víšková. Další unikátní zlatnické dílo z rukou Jiřího Urbana si mohou návštěvníci Muzea Českého ráje prohlédnout od 13. ledna do 6. února.

(mčr)
Zprávy Turnovska

KRÁTKÉ ZPRÁVY 28. ČERVNA

KRÁTKÉ ZPRÁVY 27. ČERVNA

KRÁTKÉ ZPRÁVY 24. ČERVNA

KRÁTKÉ ZPRÁVY 23. ČERVNA