MUZEUM PŘEDSTAVÍ ČÁST NOVĚ ZRESTAUROVANÝCH SBÍREK

muzeum-lunety-j.JPG

Rozličné předměty mimořádné historické hodnoty na nové výstavě “Víc než make-up” mají jedno společné: Jejich restaurování bylo možné díky získání dotací z evropských fondů. Vernisáž v Muzeu Českého ráje proběhne 19. ledna od 17 hodin.

Výstava Víc než make-up ukazuje výsledky zapojení do projektu, realizovaného v Muzeu Českého ráje v letech 2017 až 2022. Během této doby došlo k restaurování vybraných sbírkových předmětů ze čtyř podsbírek – historické, etnologické, výtvarného umění a Scheybalovy sbírky.

Jedná se o předměty spojené s významnými osobnostmi regionu, doklady regionální produkce a tvorby a o předměty kulturní a náboženské piety. Od jedinečných barokních lunet Jana Jiřího Hertla z turnovského františkánského kláštera, přes cenné pojizerské betlémy, historicky hodnotné kramářské tisky sesbírané J. V. Scheybalem, skleněné negativy z produkce místních fotoateliérů, až po první oponu turnovského divadla.
„Historické artefakty jsou restaurovány tak, aby byly zachovány pro příští generace a mohly být veřejně vystavovány. Pamatovalo se i na  modernizaci depozitářů. Sbírkové předměty byly zajištěny proti krádeži či požáru a také byly vytvořeny potřebné podmínky pro jejich uložení z hlediska teploty, vlhkosti a světelnosti. Současně byla pořízena i technika na digitalizaci,“ doplnil historik turnovského muzea David Marek.

Výše dotace z evropských fondů pro uvedený projekt činí téměř 6,2 milionu korun, ze státního rozpočtu a Libereckého kraje získalo muzeum bez mála 1,1 milionu. Celkem téměř 7,3 milionu korun.

(tz-mčr)
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA