MUZEA SE I LETOS OTEVŘOU V NETRADIČNÍCH HODINÁCH

muzejni_noc_clanek.jpg

V rámci Muzejní noci se návštěvníkům otevřou také letos muzea a galerie v netradičním čase. Turnov nabídne noční prohlídky nejen v Muzeu Českého ráje a na Dlaskově statku, ale také v Domě přírody v Dolánkách nebo na hvězdárně. Mezi jednotlivými místy se mohou zdatnější návštěvníci přepravovat na zapůjčených koloběžkách. Vstup je na všechna místa zdarma, akce proběhne v pátek 18. května 2018.

Muzeum Českého ráje nabízí bohatý kulturní program:

16.00 - 22.00   Tvůrčí dílny pro veřejnost /výroba mandal, tisk na plátno a papír, vaření tradičních pokrmů/, promítání filmových snímků z cest po Tibetu
16.00 - 20.00   Workshop tibetských tanců pro veřejnost pod vedením skupiny Khaita – radostné tance /Mezinárodní komunita Dzogčhenu Kunkyabling a člen Mezinárodní taneční rady CID UNESCO/, taneční vystoupení.
16.00   Komentovaná prohlídka výstavy Příběh Tibetu – kurátorla výstavy Mgr. Bc. Helena Heroldová, Ph.D.
17.00   Vernisáž výstavy Luminiscence – Cesta světla
18.30   Komentovaná prohlídka výstavy Příběh Tibetu (výstavní sál) – kurátorka výstavy Mgr. Bc. Helena Heroldová, Ph.D.
19.00   Komentovaná prohlídka expozice mineralogie a geologie – Mgr. Jan Bubal
20.00  Komentovaná prohlídka výstavy Příběh Tibetu /Klenotnice/ – tibetoložka PhDr. Zuzana Ondomišiová,Ph.D. 
21.00   Komentovaná prohlídka výstavy Luminiscence – Cesta světla /Mgr. Jan Bubal/
21.30 - 22.00   Mineralogická dílna a hrátky se světlem /Mgr. Jan Bubal/
22.00   Komentovaná prohlídka výstavy Luminiscence – Cesta světla /Mgr. Jan Bubal/

Výstava Luminiscence - Cesta světla je připravena v historických sklepeních turnovského muzea. Seznamuje návštěvníky s jevem luminiscence - světélkování pevných nebo kapalných látek. Za použití bohatého obrazového materiálu a především názorných předmětů jsou představeny široké možnosti využití luminiscence ve vědě, lékařství i každodenním životě. Dozvíte se, že schopnost světélkování mají některé živočichové, rostliny, syntetické materiály či peníze. 
Zahájení výstavy proběhne za hudebního doprovodu instrumentalistky Lenky Morávkové, která zahraje na skleněný nástroj Bohemian Cristal Instrument. Hudební vystoupení začínají v 17, 19 a 21 hodin.

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova bude otevřen návštěvníkům od 17 do 23 hodin. Expozice na zemědělské usedlosti je věnována tradičnímu způsoby zemědělství, jsou zde představeny zvyky, rituály a magické praktiky zaměřené na zajištění prosperity.

Dům přírody v Dolánkách zve rodiče s dětmi na zábavu v podobě pexesa, domina, hraní kuliček, či chytání rybiček. Program zde bude probíhat od 17 do 23 hodin.

Hvězdárna Turnov nabízí kromě pozorování oblohy také projekci filmů s hvězdářskou tématikou.

(tp)
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA