MOC NÁM CHYBÍ NÁVŠTĚVNÍCI A JEJICH ZPĚTNÁ VAZBA

foto-prostrednik-j.JPG

Od Nového roku je ředitelem Muzea Českého ráje PhDr. Jan Prostředník. Na nové působiště si jako svého patrona přinesl historickou dřevořezbu Jana Nepomuckého.

Od prvního dne letošního roku převzal post ředitele Muzea Českého ráje dlouholetý pracovník, dosavadní zástupce ředitelky a vedoucí archeologického oddělení PhDr. Jan Prostředník.  

Z pozice vedoucího archeologického oddělení a zástupce ředitele přicházíte na vedoucí místo. V muzeu, které za mnoho let velmi dobře znáte, s lidmi, které dobře znáte, s rozpracovanými projekty, o kterých vše víte. Našlo se něco, co vás na novém místě překvapilo?
“V dubnu letošního roku zahájím třicátý rok svého působení v turnovském muzeu a paradoxně jsem se stal aktuálně třetím nejdéle „sloužícím“ turnovským muzejníkem. Proto mně zatím nic nepřekvapilo. Ale jsem optimista: co není, může být…“

Připravujete v muzeu nějaké zásadní změny?
“Třicátý rok v muzeu, 22 let zástupce paní ředitelky a 10 let vedoucí odborného oddělení… Z tohoto výčtu je patrné, že jsem byl účasten všech důležitých kroků a změn v našem muzeu. Proto žádné zásadní změny neplánuji. Spíše jde o změny kosmetické, které se týkají vnitřního chodu organizace, a návštěvník by je vlastně vůbec neměl zaznamenat. Jednou změnou vůči veřejnosti bude příklon spíše k dlouhodobějším výstavním projektům v délce trvání 4 až 6 měsíců. Letošním pilotním projektem je výstava „Na poslední cestě…“ kterou bychom chtěli otevřít 18. března s finisáží 5. září.  Výstava bude instalována ve výstavním sále a v Kamenářském domě. Zatímco téma ve „výstaváku“ je zaměřeno chronologicky od nejstaršího pravěku až na počátek 20. století, Kamenářský dům zaplní poněkud specifické téma: upíři, popraviště a záhrobí.“

Čím žije muzeum za zavřenými dveřmi?
“Ano, muzeum opravdu žije! V lednu jsme si prošli skutečnou akcí Kulový blesk: přestěhovali jsme  část sbírkových předmětů i podstatnou část mobiliáře a inventáře do nově pronajatých prostor v Krátké ulici. Jinak v muzeu opravujeme, vylepšujeme, připravujeme výstavy a další akce pro návštěvníky, pracujeme na katalogizacích a inventarizacích sbírek. Vedle toho plníme naše webové stránky i Facebook zajímavými informacemi například o unikátních sbírkových předmětech „Exponát měsíce“ a také zprávami z muzejního života. Kolegové z obchůdku připravili zbrusu nový e-shop s neotřelým sortimentem. Velmi intenzivně pokračují práce na našich projektech podpořených z evropských strukturálních fondů, odborní pracovníci připravují publikace ze svých projektových výstupů, natáčíme populárně naučné pořady pro rozhlas i televizi. Snažíme se fungovat jako by se zdánlivě nic nedělo. Prostě nám strašně moc chybí návštěvníci a jejich zpětná vazba! Moc se na všechny těšíme!“

Co připravuje oddělení etnografie?
“Aktuálně zajištěním prací spojených s plněním vládního nařízení Koncepce účinnější podpory o tradiční lidovou kulturu, připravují se návrhy nominací dalších řemeslníků na titul Mistr rukodělné výroby Libereckého kraje a kulturních statků na Krajský seznam nemateriálního kulturního dědictví. Takto máme úkoly etnografického oddělení specifikovány v naší muzejní koncepci na letošní rok. Vedle toho bychom pro návštěvníky rádi uspořádali oblíbené akce na Dlaskově statku. Velikonoce asi nebudou, tak doufáme, že alespoň Posvícení a Vánoce. O Staročeských řemeslnických trzích teď také nechci spekulovat. Michaela Havelková teď usilovně pracuje na přípravě své části výstavy „Na poslední cestě…“ a emeritní paní ředitelka na výzkumu a dokumentaci dokladů lidové podmalby na skle v oblasti Pojizeří, který bude na konci roku završen bezesporu zajímavou výstavou.“ 

Připravujete i v letošním roce Šperkařské sympozium?
“Ano, Miroslav Cogan spolu s kolegyní Lenkou Laurynovou pracují mimo jiné na přípravě 27. Mezinárodního šperkařského sympozia, ale vedle toho i na výzkumu s názvem Baroko v Pojizeří. Jde především o fundace Marie Markéty z Valdštejna s odkazy na nejvýznamnější stavby fundované rody Desfoursů a Morzinů v našem regionu. A také připravují aktualizaci a úpravy instalace expozice kamenářství, především části věnované historickému granátovému šperku a šperkařským sympoziím.“

Dočká se letos veřejnost oblíbených Dnů s mineralogem?
“Z vědeckých úkolů oddělení mineralogie a geologie, které čekají Jana Bubala, bych především připomněl výzkum provenience safírů z Jizerské louky a Podsedic, výzkum a geneze skarnových lokalit Českého masivu a geneze achátů. Doufám, že se kolegovi podaří uspořádat pátý ročník cyklu cestopisných geologických přednášek „Putování za minerály“.  A také předpokládám, že se všichni těší na již šesté pokračování nadmíru úspěšné letní akce Den s mineralogem, kterou ani letos nechceme opominout.“    

Oddělení archivu a starých tisků dokončilo významný projekt digitalizace skleněných negativů z ateliérů turnovských fotografů. Na co se kromě běžné činnosti soustředí v současné době?
“Kolegové David Marek a Jiří Sajbt rozhodně neodpočívají, ale připravují se na další významný počin: 750 let od první zmínky o Turnově. Intenzivně studují archivní materiály jak v našich fondech, tak zejména ve Státním okresním archivu v Semilech. V roce 2022 nás totiž čeká celosezónní výstavní projekt věnovaný tomuto významnému výročí. Vedle toho v podstatě všichni muzejníci pracují na monumentální monografii o Turnovu, která by měla navázat a aktualizovat Šimákovy Příběhy města Turnova. Dále se připravuje cestovatelská konference a mimo jiné se katalogizuje do druhého stupně evidence veškerý získaný 3D horolezecký materiál. Pořádá se archivní horolezecký materiál, pokračuje evidence horolezeckých časopisů a horolezeckých publikací. A nesmíme zapomenout ani na výstavní projekt Na poslední cestě, na kterém významně participují i archeologové.“

Co nového je v oddělení vám nejbližším – archeologickém?
“Naším denním chlebem jsou pochopitelně archeologické výzkumy navázané na stavební aktivity a s tím spojené další úkoly - laboratorní ošetření nálezů, přírodovědné analýzy, příprava nálezových zpráv a dalších výstupů a v neposlední řadě katalogizace nových přírůstků. Dále chceme pokračovat v projektu Využití pseudokrasových skalních dutin v pravěku a středověku v oblasti Českého ráje, zejména v archeologickém výzkumu převisu Malý faraon na Hruboskalsku a dalších lokalit v okolí Suchých skal. Moje hlavní aktivity se od letošního ledna přesunuly o patro níž do ředitelny, ale rád bych s Petrem Hartmanem a Romanem Sirovátkou spolupracoval na nějaké pěkné terénní akci.“

A Kamenářský dům?
“Tak jako expozice a výstavy i Kamenářský dům s Kateřinou Krausovou, Martinou Strouhalovou a Míšou Novotnou toužebně očekává malé i velké návštěvníky. Máme pro ně připravené animační interaktivně vzdělávací programy k výstavě „Na poslední cestě…“, například skutečný archeologický výzkum kostrového hrobu, výrobu ochranného amuletu nebo škapulíře a podobně. Bylo by skvělé, kdyby mohl pokračovat i výtvarný salon s cyklem kreativních programů pro širokou veřejnost nebo alespoň Dílna z kapsy.“

Na návštěvníky se jistě těší i v nové Expozici horolezectví.
“Jistě. Také Iveta Matoušová, průvodkyně horolezecké expozice, má naplánované další zajímavé přednášky a Horodílny. Je to zatím smutný pohled do naší nejnovější návštěvnické akvizice…“

Bez akcí a návštěvníků je určitě smutno i na Dlaskově statku.
“O neuskutečněném Masopustu a nejspíše i tradičních Velikonocích jsem hovořil již výše. Od loňského roku je v interiéru statku zpřístupněná krásná nová expozice Kolovrátek, stav i jehla, která je věnovaná historii a vývoji tradičního lidového oděvu v Pojizeří. Vzhledem k nucené uzávěře všech kulturních institucí si ji mnoho návštěvníků prohlédnout nemohlo. Pevně věřím, že se situace již brzy zlepší a Dlaskův statek se otevře návštěvníkům.“  

Plánujete v letošním roce další opravy muzea?
“To by snad ani nebylo možné, abychom v muzeu něco nepřestavovali. V loňském roce jsme zahájili komplexní rekonstrukci domu čp. 72 opravou střechy a letos by měla proběhnout další etapa, která spočívá v kompletní výměně staticky narušených konstrukcí a hrubé stavbě konstrukcí nových. Koncem léta si již zřejmě uděláme lepší prostorovou představu o interiéru tohoto domu, kde plánujeme výstavní a multifunkční sál, rozšíření mineralogické expozice a konzervátorské dílny, archiv a dílnu údržby. V letošním roce bychom rádi uskutečnili i významnou úpravu expozice věnované českému granátu. Mělo by dojít k úplné výměně výstavního mobiliáře a reinstalaci našich granátových skvostů. A ještě bych rád připomněl rekonstrukci mineralogické expozice, kterou jste si v novém kabátě mohli prohlédnout teprve v loňském roce. Letos bude doplněna ještě o nové akvizice.“

Děkuji za rozhovor (pm)
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU