Místní platí pokuty jen výjimečně

radary_1.jpg

Počet překročení povolené rychlosti na měřících místech v Turnově, Karlovicích, Ktové a na Malé Skále se ustálil na průměrných 700 – 800 záznamech měsíčně. V 90% se jedná o řidiče, kteří nejsou místní. Nejčastější výše pokuty je 1000 korun, úspěšnost vymáhání téměř 100%.

Radary na měření rychlosti se staly běžnou součástí života zdejších řidičů. V měřeném úseku přibrzdí a pak vrací nohu na plyn. I tak je bilance po instalaci měřičů rychlosti téměř jednoznačně kladná. V místech umístění radarů se rychlost dopravy oproti předchozímu stavu výrazně snížila, o což od počátku šlo.

Za překročení povolené rychlosti na výše uvedených měřících stanovištích už řidiči zaplatili desítky milionů korun. “V roce 2014 se jednalo o postihy v celkové výši 9,3 milionů, o rok později 9,6 milionů, vloni se částka snížila na téměř 7,8 milionů,” upřesnil údaje z posledních třech let vedoucí odboru dopravy turnovské radnice Pavel Vaňátko.

Pokud se nejedná o výrazné překročení rychlosti, řešené ve správním řízení a zpravidla končící odebráním řidičského průkazu, při postihu řidiči nepřichází o body. “Na základě překročení rychlosti zaznamenané pevným měřičem zasíláme provozovateli vozidla výzvu k zaplacení určené částky v nejběžnější výši 1000 korun. Pokud provozovatel vozidla zaplatí, případ pro nás končí. Pokud nereaguje nebo sdělí řidiče, kterému se nepodaří prokázat zavinění, záležitost se řeší jako správní delikt provozovatele vozidla, kde je nejběžnější pokuta 1500 korun plus náklady řízení 1000 korun,” popisuje Pavel Vaňátko s dodatkem, že s výmluvou na osobu blízkou se na turnovském odboru už prakticky nesetkávají. Náklady na pronájem radarů a platy úředníků zpracovávajících agendu jsou zhruba 3,2 milionu ročně, od příštího roku tato částka klesne v souvislosti s novou smlouvou.                                                                       

(pm)

 

 

 

  

 


       
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK