MĚSTSKÝM PARKEM UŽ BRZY POTEČE POTOK

01_potok.JPG

Zhruba v těchto místech by už o prázdninách měl téct potok.

Město se rozhodlo investovat do využití vody, která bez užitku mizí v kanalizaci. Náhodně znovuobjevený vydatný zdroj užitkové vody pramení z historického nevyužívaného vodojemu u nemocnice.

“Při zakládání alzheimercentra jsme narazili na staré vodovodní potrubí, kterým teklo spousty nevyužité vody do kanalizace a přišlo mi zajímavé, kdybychom tuto vodu dostali do městského parku. V první fázi bychom tam mohli zřídit potok s přirozeným vsakováním, dále bude voda využita k zavlažování parku,” představil možnost využití vody ze zaniklého vodojemu starosta Tomáš Hocke na květnové tiskovce města.

Svedení vody od alzheimercentra do parku u letního kina se na první pohled zdá složité a nákladné. S ohledem na budoucí využití nového vodního zdroje v předpokládaných letech sucha, kdy bude voda do parku celoročně přitékat samospádem bez dalších nákladů, se ale jedná o jeden z prvních zásadních projektů k  zadržení vody na území města. 

“Potrubí bude pod zemí vedeno technologií řízeného protlačení, místy ve značných hloubkách. Například v ulici Švermova to bude 6 metrů,” upřesnila Stanislava Syrotiuková z odboru správy majetku a popsala trasu  nového užitkového vodovodu pod ulicemi 5. května, Švermova, Komenského a Husova směrem k městskému parku. Tam bude, zhruba od prostoru u Žlutéu ponorky, voda vedena nezpevněným korytem celým parkem tak, aby docházelo k zasakování do země. Nový potok ukončí svou cestu parkem v prostoru při vstupu z ulice Na Sboře, kde bude sveden do dešťové kanalizace. 

Realizace stavby vodovodu od Alzheimercentra do parku u letního kina, plánované v měsících červen a červenec, je zadána firmě Zikuda – vodohospodářské stavby. “Důvodem udělení zakázky této firmě je zkušenost s realizací protlaků vodovodních potrubí ve velkých hloubkách, možnost v požadovaném termínu alokovat své kapacity a v neposlední řadě se jedná o turnovskou firmu, pro kterou je prestiž pracovat v našem městě,” zdůvodnila zadání zakázky firmě Zikuda místostarostka Jana Svobodová.  

“Celkové náklady této etapy odhaduji na 1,5 milionu korun, současně žádáme o dotaci. Zřízení vodního prvku v parku považuji za první větší příspěvek k zadržení a využití užitkové vody ve městě,” dadal starosta Tomáš Hocke.     
                                                                                             

Sonda na nádvoří budovaného Alzheimercentra. V těchto místech, v hloubce cca 3 metrů, bude napojen nový vodovod do centrálního parku.

(pm)
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK