MĚSTSKÝM PARKEM UŽ BRZY POTEČE POTOK

01_potok.JPG

Zhruba v těchto místech by už o prázdninách měl téct potok.

Město se rozhodlo investovat do využití vody, která bez užitku mizí v kanalizaci. Náhodně znovuobjevený vydatný zdroj užitkové vody pramení z historického nevyužívaného vodojemu u nemocnice.

“Při zakládání alzheimercentra jsme narazili na staré vodovodní potrubí, kterým teklo spousty nevyužité vody do kanalizace a přišlo mi zajímavé, kdybychom tuto vodu dostali do městského parku. V první fázi bychom tam mohli zřídit potok s přirozeným vsakováním, dále bude voda využita k zavlažování parku,” představil možnost využití vody ze zaniklého vodojemu starosta Tomáš Hocke na květnové tiskovce města.

Svedení vody od alzheimercentra do parku u letního kina se na první pohled zdá složité a nákladné. S ohledem na budoucí využití nového vodního zdroje v předpokládaných letech sucha, kdy bude voda do parku celoročně přitékat samospádem bez dalších nákladů, se ale jedná o jeden z prvních zásadních projektů k  zadržení vody na území města. 

“Potrubí bude pod zemí vedeno technologií řízeného protlačení, místy ve značných hloubkách. Například v ulici Švermova to bude 6 metrů,” upřesnila Stanislava Syrotiuková z odboru správy majetku a popsala trasu  nového užitkového vodovodu pod ulicemi 5. května, Švermova, Komenského a Husova směrem k městskému parku. Tam bude, zhruba od prostoru u Žlutéu ponorky, voda vedena nezpevněným korytem celým parkem tak, aby docházelo k zasakování do země. Nový potok ukončí svou cestu parkem v prostoru při vstupu z ulice Na Sboře, kde bude sveden do dešťové kanalizace. 

Realizace stavby vodovodu od Alzheimercentra do parku u letního kina, plánované v měsících červen a červenec, je zadána firmě Zikuda – vodohospodářské stavby. “Důvodem udělení zakázky této firmě je zkušenost s realizací protlaků vodovodních potrubí ve velkých hloubkách, možnost v požadovaném termínu alokovat své kapacity a v neposlední řadě se jedná o turnovskou firmu, pro kterou je prestiž pracovat v našem městě,” zdůvodnila zadání zakázky firmě Zikuda místostarostka Jana Svobodová.  

“Celkové náklady této etapy odhaduji na 1,5 milionu korun, současně žádáme o dotaci. Zřízení vodního prvku v parku považuji za první větší příspěvek k zadržení a využití užitkové vody ve městě,” dadal starosta Tomáš Hocke.     
                                                                                             

Sonda na nádvoří budovaného Alzheimercentra. V těchto místech, v hloubce cca 3 metrů, bude napojen nový vodovod do centrálního parku.

(pm)
Zprávy Turnovska

TAKÉ PŘÍRODA ČESKÉHO RÁJE SE MĚNÍ

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM