MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ PLÁNUJE OBNOVU POVRCHU ATLETICKÉ DRÁHY

01-stadion-povrchy-2010-j.JPG

Povrchy běžeckého oválu a ploch pro další atletické disciplíny byly na turnovském stadionu Ludvíka Daňka položeny v srpnu 2010. Městská sportovní společně s městem připravuje jejich obnovu.

Schválení žádosti o dotaci na výměnu povrchů běžeckého oválu, sektorů pro skok do dálky, výšky a rozběžiště pro technické discilíny se stalo jedním ze závěrečných bodů ustavujícího zastupitelstva. Termín podání žádosti o dotaci k Národní sportovní agentuře do konce října nesnesl dalšího odkladu, stejně jako je neodkladná oprava sportovišť na Atletickém stadionu Ludvíka Daňka.

“Povrchy ploch pro atletické disciplíny jsou místy poškozeny a celkově dosluhují. Pokud s žádostí o dotaci neuspějeme, obnovu povrchů budeme muset příští nebo přespříští rok plně hradit z vlastních prostředků. V současné době se jedná o částku 8 – 9 milionů korun,” řekl při projednávání starosta Tomáš Hocke a zastupitel Miroslav Reichl, profesně působící jako trenér AC Turnov, potvrdil nezbytnost výměny povrchové vrstvy oválu a dalších ploch: “V některých částech stadionu jsou místa, která jsou za zenitem.”

Na atletickém stadionu Ludvíka Daňka byly původně položeny povrchy Mondo. V sektorech v roce 1996 a na běžeckém oválu o tři roky později – 1999. Kromě běžného opotřebení si ale jeho výměnu vyžádala další závažná degradace bránící užívání. Zjednodušeně lidově řečeno - boule. Před odstraněním Monda bylo napočítáno na 450 těchto defektů.

Nových povrchů od švýcarské firmy Conipur se turnovský atletický stadion dočkal v srpnu 2010. Náklady ve výši 10 milionů korun byly hrazeny z dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, bez finanční spoluúčasti města. Povrchy Conipur sloužily potřebám atletů bezchybně, ale nic není věčné. Opravy exponovaných lokálních částí stály městskou sportovní v roce 2020 60 tisíc korun, o rok později 120 tisíc.

Městská sportovní podpořená městem podala k Národní sportovní agentuře žádost o dotaci na obnovu povrchů (retopping) běžeckého oválu a sektorů pro skok do dálky, výšky a další disciplíny. V případě udělení dotace zastupitelé souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši 2,5 milionu korun.

(pm)     
Zprávy Turnovska

TAKÉ PŘÍRODA ČESKÉHO RÁJE SE MĚNÍ

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM