MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ PLÁNUJE OBNOVU POVRCHU ATLETICKÉ DRÁHY

01-stadion-povrchy-2010-j.JPG

Povrchy běžeckého oválu a ploch pro další atletické disciplíny byly na turnovském stadionu Ludvíka Daňka položeny v srpnu 2010. Městská sportovní společně s městem připravuje jejich obnovu.

Schválení žádosti o dotaci na výměnu povrchů běžeckého oválu, sektorů pro skok do dálky, výšky a rozběžiště pro technické discilíny se stalo jedním ze závěrečných bodů ustavujícího zastupitelstva. Termín podání žádosti o dotaci k Národní sportovní agentuře do konce října nesnesl dalšího odkladu, stejně jako je neodkladná oprava sportovišť na Atletickém stadionu Ludvíka Daňka.

“Povrchy ploch pro atletické disciplíny jsou místy poškozeny a celkově dosluhují. Pokud s žádostí o dotaci neuspějeme, obnovu povrchů budeme muset příští nebo přespříští rok plně hradit z vlastních prostředků. V současné době se jedná o částku 8 – 9 milionů korun,” řekl při projednávání starosta Tomáš Hocke a zastupitel Miroslav Reichl, profesně působící jako trenér AC Turnov, potvrdil nezbytnost výměny povrchové vrstvy oválu a dalších ploch: “V některých částech stadionu jsou místa, která jsou za zenitem.”

Na atletickém stadionu Ludvíka Daňka byly původně položeny povrchy Mondo. V sektorech v roce 1996 a na běžeckém oválu o tři roky později – 1999. Kromě běžného opotřebení si ale jeho výměnu vyžádala další závažná degradace bránící užívání. Zjednodušeně lidově řečeno - boule. Před odstraněním Monda bylo napočítáno na 450 těchto defektů.

Nových povrchů od švýcarské firmy Conipur se turnovský atletický stadion dočkal v srpnu 2010. Náklady ve výši 10 milionů korun byly hrazeny z dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, bez finanční spoluúčasti města. Povrchy Conipur sloužily potřebám atletů bezchybně, ale nic není věčné. Opravy exponovaných lokálních částí stály městskou sportovní v roce 2020 60 tisíc korun, o rok později 120 tisíc.

Městská sportovní podpořená městem podala k Národní sportovní agentuře žádost o dotaci na obnovu povrchů (retopping) běžeckého oválu a sektorů pro skok do dálky, výšky a další disciplíny. V případě udělení dotace zastupitelé souhlasí s finanční spoluúčastí města ve výši 2,5 milionu korun.

(pm)     
Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI