MĚSTO DALO SPORTOVNÍ HALE ZELENOU, ROZHODNE PŘIDĚLENÍ DOTACE

hala-j.jpg

Turnovské zastupitelstvo 18 hlasy schválilo studii oprav a rozšíření sportovní haly TSC v Turnově II. Jedná se o investici 120 – 130 milionů, rozhodující podmínkou k realizaci je ale získání dotace od Národní sportovní agentury v odhadnuté výši 50 milionů. 

Aby bylo možné o dotaci žádat, musí být dokončen projekt a záměr připraven ke stavbě. S tím souhlasila většina zastupitelů. Bývalý starosta Milan Hejduk pak ve svém příspěvku varoval před dalším závazkem vysoké investice cca 70 – 80 milionů, která bude omezovat výdaje z městské pokladny do dalších projektů města.

“Uzavřeli jsme memorandum s TSC Turnov. Když zafinancujeme rozvoj tohoto zařízení, TSC nám objekt převede do vlastnictví. Ambice je jednoduchá - rádi bychom tam měli velkou hrací plochu pro kolektivní sporty typu florbal, basket, házenou, aby plocha šla rozdělit na další tři plochy sítěmi, závěsy a paravany, aby tam mohly sportovat 3 subjekty vedle sebe. K tomu je nezbytné odpovídající hygienické zázemí a mnoho dalšího,” zdůvodnil starosta Tomáš Hocke jeden z hlavních důvodů k další velké investici z městské pokladny.

Po úpravách má být sportovní hala energeticky úsporná s nízkými provozními náklady, aby si kluby ekonomicky mohly dovolit tam sportovat. Výrazně se má rozšířit zázemí šaten, umožňující větší výměnu oddílů ze třech hracích ploch. K úpravám dojde v prostoru posilovny, zrcadlového sálu a sálu pro judo, nově má vzniknout sekce horolezeckého centra.

“Myšlenku lezení a horolezectví, které má v Turnově velikou tradici, bychom rádi podpořili. Je tam lezecká část jak na vysoká lana, tak boulderingová část. Celé to je zasunuté do kontextu veřejného prostoru,” obhajuje záměr starosta a připomíná navržená řešení vyššího počtu parkovacích míst, přesunutí jednoho hřiště Duhové energie směrem ke střední škole, celá stavba podle jeho vyjádření citlivě reaguje na okolní objekty.
“Proč pospícháme? Jsou vypsané dotační tituly z Národní sportovní agentury. Do jednoho z dotačních titulů se chceme přihlásit, ale podmínkou je vydané stavební povolení. Proto se snažím, abychom stavební povolení měli co nejdříve a mohli se ucházet o peníze, bez kterých nejsme schopni takovou investici sami financovat. Zároveň vnímám potřebu velké plochy pro sport v Turnově a rád bych takové sportovní zázemí nabídnul ve viditelném horizontu,” zdůraznil Tomáš Hocke.

(pm)
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK