MEDAILE STAROSTY ZA PŘÍNOS VEŘEJNÉMU ŽIVOTU

pavel_mikes.JPG

Pavlovi Mikešovi byla udělena medaile starosty za práci a nadšení, které přinesl jako hlavní organizátor devatenácti ročníků mezinárodního mítinku Memoriál Ludvíka Daňka. 

Medaile starosty jsou v Turnově, zpravidla u příležitosti oslav 28. října, udělovány od roku 2014. K jejich udílení se Tomáš Hocke rozhodl ve snaze veřejně poděkovat lidem, kteří se podílí na zlepšení veřejného života zdejší společnosti nebo vykonali mimořádný čin hodný uznání, pro poměrně přísná pravidla ale nemohou získat čestné občanství nebo cenu obce. V letošním roce byly medaile starosty uděleny při slavnostním večeru 28. října šesti osobnostem.

Medaile starosty za rok 2018 získali

V oblasti společenské

Marie Meixnerová - za vynikající občanské aktivity v oblasti dobrovolnictví – výchova ke čtenářství „Pohádková babička“, členka komise pro občanské záležitosti

V oblasti spolkové a práci s mládeží

Vratislav Bivoj Tomášek – za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží v Klubu Českých turistů a turnovském Junáku, udržení ducha a demokratických tradic těchto spolků

Jiří Barchánek – za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží v TJ Sokol Turnov a Klubu Českých turistů, udržení ducha a demokratických tradic těchto spolků

V oblasti sportu

Pavel Mikeš – za práci a nadšení, které přinesl jako hlavní organizátor devatenácti ročníků mezinárodního mítinku Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově

Zásluhy o demokracii

Aleš Zemene - za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v  80. letech, signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého mírového sdružení, vše za činnost, která přinesla jeho osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii.

Josef Tomsa - za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v  80. letech, signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého mírového sdružení, vše za činnost, která přinesla jeho osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii.                                                                              

(pm)
Zprávy Turnovska

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE

PROMĚNA DIOPTRY V BYTOVÝ DŮM DOSTÁVÁ KONKRÉTNÍ PODOBU

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TOČENÝM A ČEPOVANÝM PIVEM?