MÉ PRIORITY ZASTUPITELE LIBERECKÉHO KRAJE

foto-starosta-j.JPG

Po podzimních volbách usednou do pěti křesel 45členného zatupitelstva Libereckého kraje zástupci Turnova. Jaké jsou jejich priority v prosazování zájmů Turnova a Libereckého kraje jako celku? Prvním osloveným je  nejúspěšnější z turnovských kandidátů – starosta Ing. Tomáš Hocke (SLK). Své priority definuje v následujících bodech.  

Projektová příprava nové silnice do Jičína, včetně napojení Semilska a Jilemnicka, dosažení minimálně územního rozhodnutí (změna ZUR, aktivní vystupování kraje, pomoc při jednání s ŘSD).

Dostavba turnovské nemocnice - urgentní příjem a nové oddělení ARO.

Opravy silnic Turnov-Vesecko, Mírová pod Kozákovem - ke Třem rybníkům, Turnov - Malá Skála, Přepeře-Modřišice, Holenice a mnohé další.

Změna v komunikaci samospráv a správce silnic Libereckého kraje.

Rozšíření objektu Střední zdravotnické školy v Turnově vybudováním nástavby a pomoc dalším středním školám.

Směna objektu střední školy na Turnově II. za objekt ve Zborovské.

Dostavba cyklostezky Grenway Turnov-Svijany, Železný Brod-Líšný, projekční příprava cyklostezky Svijany- Mnichovo Hradiště, obecně řešení správy cyklostezek s převodem na kraj.

Posílení infrastruktury pro cestovní ruch - alespoň dvě odstavná parkoviště s hygienickým zázemím pro Český ráj.

Pacltova huť (skelná kompozice) do vlastnictví SUPŠ, jako opěrný bod Křišťálového údolí.

Oprava kostela sv. Jiří v Jenišovicích jako krajinná dominanta a součást kulturní krajiny vytvořené rodem Rohanů.

Péče o naši krajinu - třeba potokem, rybníkem, tůní, mokřadem nebo výsadbou stromů, alejí okolo krajských komunikací.

Finanční podpora spolků jako základních pilířů občanské společnosti.

Projednávání zadání staveb a studie staveb v architektonické komisi kraje, vytvoření seznamu investičních priorit v každém resortu. 

Dále se chci věnovat následujícím záměrům:
Výstavba Centra urgentní medicíny - do konce 2024 bychom měli dostavět

Výstavba parkovacího domu a veřejného prostoru u sídla kraje - parkovací dům 2021-2022, veřejný prostor hned poté.

Rekonstrukce Ještědu jako fenoménu kraje.

Rozvoj bývalého vojenského prostoru Ralsko.

Přestupní terminál v Liberci.

(pm)
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK