LIBERECKÝ KRAJ V TURNOVĚ OTEVŘEL CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

01_centrum.JPG

Objekt vznikl přestavbou bývalé kotelny v areálu Střední odborné školy v Alešově ulici a sloužit bude pro praktickou výuku strojírenských oborů.

“V Libereckém kraji postupně otevíráme osm Center odborného vzdělávání, toto je v pořadí již šesté. Turnov se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků v oborech strojírenského typu, na to odpovídáme snahou o zajištění moderní výuky,” zahájil tiskovou konferenci před slavnostním otevřením centra náměstek hejtmana Petr Tulpa, pověřený resortem školství a mládeže. 

Náklady na zřízení Center odborné výuky jsou financovány převážně z dotačních peněz Evropské unie. “Turnovské centrum podporuje strojaře. Jeden z tradičních oborů, který je třeba dále rozvíjet, protože v něm jsme konkurenceschopní. Celkové náklady jsou 55,6 milionu korun, na kterých se částkou 43 milionů podílí Evropská unie, 2,3 milionu je ze státního rozpočtu, více než 9,5 milionu zaplatí Liberecký kraj,” upřesnila členka rady kraje pro hospodářství a regionální rozvoj Radka Loučková Kotasová a připomněla, že na zřízení  a vybavení centra bylo vypsáno dvanáct výběrových řízení.

Nové zázemí pro praktické vzdělávání strojařů je (mimo jiné) vybaveno CNC soustruhy, frézkami a simulačním softwarem řídících systémů, CNC gravírovacím a řezecím CO2 laserem, 3D skenerem s příslušenstvím, školní robotickou buňkou včetně řídícího systému a programového softwaru, dvě 3D tiskárny. Ze “strojírenské klasiky” to dále jsou sloupové vrtačky, brusky, ohýbačka plechu, soustruh, pásová pila a samozřejmě neodmyslitelné dílenské stoly se svěráky, u kterých začínají první krůčky ke zvládnutí strojařiny. “Byla to těžká a dlouhá práce,” vzpomíná na ruční vypilování kladívka Sára Mihalová, studentka prvního ročníku oboru nástrojař. Se školou i výběrem zaměření svého vzdělání je spokojena a už teď plánuje rozšíření o nástavbu zakončenou maturitním vysvědčením.

“Zřízení Centra odborného vzdělánání je pro nás velmi významné. Žáci učňovských i studijních oborů se budou v areálu školy vzdělávat na moderních strojích, seznámí se s nejnovějšími technologiemi. Nové zázemí i kvalitnější příprava studentů zvýší prestiž naší školy,” nepochybuje ředitelka Obchodní akademie, hotelové školy a Střední odborné školy Eva Antošová a doufá, že nové zázemí zvýší zájem o školu také u absolventů základních škol v Turnově a okolí. Na otázku jaký je o školu zájem mezi místními, odpověděla: “Když jsem školu přebírala, velké procento dětí, odhaduji 80%, bylo mimo Turnov a spádovou oblast, a tento trend se daří měnit jen pomalu. Dnes je místních hruba 30%.” Právě s nástupem Evy Antošové byla ukončena negativně vnímaná “rošáda” po sloučení Obchodní akademie a Hotelové školy s Integrovanou střední školou. Abchodní akademie a Hotelová škola je zpět ve Zborovské ulici, vrátila se většina kvalitních učitelů. “Zájemce o všechny obory rádi uvítáme a těší nás, že uchazečům o strojařské obory můžeme představit moderní zázemí nového Centra odborného vzdělávání,” dodala Eva Antošová.    

               

Stříhání pásky. Druhá zleva krajská radní Radka Loučková Kotasová, dále náměstek hejtmana Petr Tulpa, ředitelka OAHŠ a SOŠ Turnov Eva Antošová, starosta Turnova Tomáš Hocke. Strojírenské obory už dávno nejsou jen doménou mužů. Zleva Sára Mihalová, studentka oboru nástrojař a Petra Pisková, která ve stejném oboru postoupila do třetího ročníku.

A přece se točí. Krajská radní Radka Loučková Kotasová a náměstek hejtmana Petr Tulpa při prohlídce dílenských prostor.

Turnovský starosta Tomáš Hocke byl spokojen, že nové Centrum odborného vzdělávání je objekt nejen funkční, ale také po architektonické stránce vydařený.      

(pm)
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA