LETOS NOVÁ STŘECHA, ZA ROK BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

zs_zizkova_strecha.JPG

Opravených střech není nikdy dost. V loňském roce se podařilo opravit střechy na penzionech pro seniory v Žižkově ulici (vpředu), letos přijde na řadu střecha ZŠ Žižkova (vzadu).      

V Základní škole Žižkova, v minulosti těžce zkoušené různými nápady na přemístění do Turnova II, si tentokrát mohou říci: “Něco špatné může být pro něco jiného dobré.” Neúspěšná žádost města o dotaci na modernizaci tří turnovských devítiletek přinesla peníze na opravu střech jedné z nich – právě té v Žižkově ulici. V roce 2019 se bude pokračovat zajištěním bezbariérového přístupu do všech pater. 

V září 2016 zastupitelstvo schválilo podání žádosti na modernizaci základních škol Skálova, 28. října a Žižkova. V předpokládaných nákladech 22,7 milionu korun se jednalo především o zajištění bezbariérovosti a modernizaci učeben. Žádost byla podána v únoru loňského roku a o deset měsíců později radnice obdržela záporné vyrozumění. “V prosinci přišlo vyjádření, že jsme nebyli úspěšní a navíc zůstáváme hluboko pod čarou. Projekty na modernizaci škol jsou zpracované, ale pouze z vlastních prostředků nejsme schopni je realizovat,” seznámila zastupitele i veřejnost s aktuální situací místostrostka Petra Houšková.

Město tak od sklonku loňského roku vědělo, že dotaci nezíská, ve schváleném rozpočtu na letošní rok jsou ale pro případ získání dotace odloženy peníze na spoluúčast při financování modernizace základních škol ve výši 2,4 milionu. Jak s nimi naložit? Rada města 10. ledna doporučila v roce 2018 provést opravu střech na všech budovách Základní školy Žižkova a v roce 2019 v téže škole zajistit bezbariérový přístup do všech pater. Částka 2,4 milionu na obě akce nestačí, město je ale připraveno v uvedeném období dvou let zbývající část doplatit z rozpočtu.

Ani na modernizaci dalších zdejších základních škol se nezapomíná, žádosti o podporu z jiných dotačních titulů budou odeslány v letošním roce.  

(pm)
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE