LÉTO JAKO ZA ČASŮ ČISTÉ JIZERY

ul_palackeho.JPG

V ulici Palackého začnou první práce 5. března.

Od jarních prázdnin se Turnov bude měnit v město rostoucího stavebního ruchu, a to především na mnoha komunikacích. Rozsáhlé práce budou začínat opravou a obnovou vodohospodářských sítí na několika ulicích.

Ulice Palackého
– dlážděný úsek od velkého mostu k odbočce na Trávníci. První práce tu mají začít 5. března a jednat se bude o rekonstrukci vodovodu a kanalizace, kterou za úplné uzávěry zajišťuje VHS Turnov. Zhruba po dvou měsících nastoupí firma FIRESTA. V její režii proběhne například oprava mostu nad náhohem, položení podkladových vrstev, a především závěrečná pokládla tzv. tichého asfaltu. Plánované dokončení v červnu.

Ulice Nádražní – úsek od viaduktu do Ohrazenic + ulice Pacltova. Rozsáhlá stavba je rozdělena do 5 etap, zákres rozsahu prací podle úseků najdete pod textem. Nejdříve se začne 26. února v Pacltově ulici, předpoklad zahájení 2. úseku Nádražní ulice od křížení s ulicí Fučíkova je 12. března. Obnova komunikací může začít na podzim, hlavní práce ale pravděpodobně proběhnou v první polovině roku 2019.

Rozsáhlou rekonstrukcí projde také Přemyslova ulice. Přesný termín zahájení v tuto chvíli není stanoven, hrubě řekněme první polovina března. Od 1. března bude v Husově ulici u Žluté ponorky zahájena stavba přechodu a další úpravy, zvyšující bezpečnost chodců v tomto dopravně komplikovaném úseku. Předchozí výčet staveb, které si vyžádají různá dopravní omezení, samozřejmě není úplný.

O všech probíhajícíh stavbách, objízdných trasách, úpravách jízdních řádů vás budeme průběžně informovat. Na letošní rozmarné léto bude nutné přibalit větší porci tolerance, výsledek bude stát za to.       

(pm)


















Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK