KRÁTKÉ ZPRÁVY 9. ÚNORA

03-09-2-2023-j.jpg

TURNOVŠTÍ SPORTOVCI USPĚLI V OKRESNÍ ANKETĚ SPORTOVEC ROKU
Při vyhlášení výsledků v lomnickém divadle 7. února obsadili nejjvyšší místa v kategorii dospělí jednotlivci: chodkyně Eliška Martínková (AC Turnov), mládežnická družstva: štafeta dorostenek OB TJ Turnov, kolektiv dospělí: ŠK Zikuda Turnov, amatérští trenéři: Filip Horký z AC Turnov a profesionální trenéři: Kateřina Čermáková (AC Turnov).      

LIBERECKÝ KRAJ PODPOŘIL GEOPARK UNESCO ČESKÝ RÁJ
Přidělená dotace 450 tisíc korun vedení geoparku se sídlem v Turnově zavazuje kromě běžné činnosti k zajištění veřejných akcí Dne země s Gepoarkem Český ráj, Den Geoparku a zřízení Expozice v Domě přírody v Dolánkách. 

OD BENZINY NA KAMENEC PO NOVÉM CHODNÍKU
Město ve spolupráci s ŘSD postaví v uvedeném úseku chodník podél silnice I/35. Rada města 8. února schválila podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. 
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA