KRÁTKÉ ZPRÁVY 8. SRPNA 2022

16-22-06-2022-j.jpg

POZDĚJI, ALE LEVNĚJI
Závěrečná část regenerace sídliště U Nádraží byla v červnu odložena, i když tím město mohlo přijít o státní dotaci. Do výběrového řízení na zvelebení prostor u Billy v parku T. G. Masaryka  se přihlásil pouze Metrostav, s cenou výrazně překračující podmínky zadání. Rada města proto vyhlásila nové výběrové řízení s termínem realizace na jaro 2023. To je nejzažší termín, umožňující čerpání dotace. “Nové výběrové řízení vyhrála firma Mizera, cenová nabídka je zhruba o tři miliony nižší než u předchozího uchazeče. Závěrečná část regenerace sídliště U Nádraží proběhne na jaře příštího roku,” upřesnil na srpnové tiskovce města starosta Tomáš Hocke. Celkové náklady jsou 6,6 milionu korun, ze kterých bude 2,4 milionu hrazeno ze státní dotace.

SYNAGOGA PŘEDSTAVUJE “DRUHÝ ŽIVOT SVITKŮ TÓRY"
Výstava v ženské galerii turnovské synagogy seznamuje od 1. srpna návštěvníky s osudy svitků Tóry, které nacisté židovským obcím ukradli, a komunisté později prodali na Západ. Například turnovská Tóra byla dohledána v americkém Lechsingtonu. Šance na vrácení by ale byla možná pouze v případě obnovení zdejší židovské obce.
Zprávy Turnovska

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI