KRÁTKÉ ZPRÁVY 7. ÚNORA

02-07-02-2023-j.JPG

MĚSTO VYKOUPILO POSLEDNÍ POZEMKY PRO STAVBU SILNICE NA HRUŠTICI A KÁROVSKO
Nová, prozatím neexistující ulice, je v územním plánu již pojmenována T. G. Masaryka a propojí kruhovou křižovatku na Hruštici s ulicí Zborovská. Stane se páteřní komunikací nejmladší turnovské obytné čtvrti. “Tato silnice je nesmírně důležitá pro další rozvoj celé lokality,” konstatoval turnovský starosta Tomáš Hocke a připomněl očekávané uklidnění dopravy v nově budované čtvrti. Především na Zelené cestě a dalších místních silnicích, propojujících Károvsko a Hruštici s centrem města.  

POSLEDNÍ MÍSTA NA ZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ŽLUTÉ PONORKY
Termín je stanoven na 20. - 24. února a k úplnému naplnění kapacity zbývá posledních sedm míst. Program je tradičně zaměřen na sportování, hry a kreativní tvoření. Podrobné informace najdete (zde).
Zprávy Turnovska

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM

CRYTUR INVESTUJE STÁTNÍ PODPORU DO ROZŠÍŘENÍ VÝROBY OPTO-ELEKTRONICKÝCH SESTAV