KRÁTKÉ ZPRÁVY 7. ÚNORA

02-07-02-2023-j.JPG

MĚSTO VYKOUPILO POSLEDNÍ POZEMKY PRO STAVBU SILNICE NA HRUŠTICI A KÁROVSKO
Nová, prozatím neexistující ulice, je v územním plánu již pojmenována T. G. Masaryka a propojí kruhovou křižovatku na Hruštici s ulicí Zborovská. Stane se páteřní komunikací nejmladší turnovské obytné čtvrti. “Tato silnice je nesmírně důležitá pro další rozvoj celé lokality,” konstatoval turnovský starosta Tomáš Hocke a připomněl očekávané uklidnění dopravy v nově budované čtvrti. Především na Zelené cestě a dalších místních silnicích, propojujících Károvsko a Hruštici s centrem města.  

POSLEDNÍ MÍSTA NA ZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ŽLUTÉ PONORKY
Termín je stanoven na 20. - 24. února a k úplnému naplnění kapacity zbývá posledních sedm míst. Program je tradičně zaměřen na sportování, hry a kreativní tvoření. Podrobné informace najdete (zde).
Zprávy Turnovska

ROHOZEC ROZŠIŘUJE NABÍDKU O KVASNICOVÉ PIVO

POHÁDKOVÝ LOUTKÁŘSKÝ DRAHOKAM SE VRACÍ

ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA VYROSTE DO VÝŠKY I NA VÝZNAMU

TRIUMF NA MEMORIÁLU LUDVÍKA KOŠKA SLAVIL TURNOVSKÝ TÝM