KRÁTKÉ ZPRÁVY 6. ÚNORA

01-06-02-2023-j.JPG

MUZEJNÍCI PŘIPRAVILI DALŠÍ MASOPUST
Doby, kdy početné masopustní průvody procházely ulicemi měst a plnily obecní návsi, než začala hrát hudba na tancovačkách zakončených pochováním basy, jsou nenávratně pryč. Anketa na téma proč se slavil masopust a jaký je jeho význam, by u většiny populace, zvláště té mladé, dopadla nevalně. Z lidového svátku se stala atrakce s “ostrůvkovitým výskytem,” kde se lidé chtějí více bavit, než přemýšlet o významech. Jednou z adres, kde masopust získal trvalý azyl, je Dlaskův statek v Dolánkách. Muzeum Českého ráje zde nejen tento lidový svátek předjaří pečlivě organizuje se všemi náležitostmi. Tak tomu bylo i uplynulou sobotu, kdy si do historické zemědělské usedlosti v údolí Jizery našlo cestu 1250 návštěvníků.  

TERMÍN PŘEDÁNÍ NOVÉ PASÁŽE POD RADNICÍ NEBYL DODRŽEN
“Dnes mělo probíhat přebírací řízení, což znamená, že dnešním dnem začneme uplatňovat penále,” konstatoval první únorový den na tiskovce města strarosta Tomáš Hocke. S ohledem na složitou situaci na stavebním trhu město v loňském roce respektovalo zvýšení ceny i odložení termínu předání stavby, dále čekat nechce.        
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU