KRÁTKÉ ZPRÁVY 6. LEDNA

04-06-01-2023a-j.JPG

DOSLUHUJÍCÍ ZÁZEMÍ TÁBOŘIŠTĚ V KRČKOVICÍCH NAHRADÍ NOVÁ DŘEVOSTAVBA Využívání původních nevyhovujících objektů, udržovaných v provozu jen díky opakovaně udělovaným výjímkám, nebylo dlouhodobě možné. Zastupitelstvo v uplynulých letech projednalo několik návrhů na zvelebení oblíbeného tábořiště, ke shodě došlo v loňském roce. Táborová základna v Krčkovicích byla převedena na Městskou sportovní, ve výběrovém řízení zakázku získala firma ZIKUDA, dřevostavbu dodá Stavební truhlářství Šimůnek. Starosta Tomáš Hocke na lednové tiskovce potvrdil záměr využívat areál k dětským táborům již letošní léto. Náklady na terénní úpravy, přístupovou cestu a dřevostavbu s kuchyní a sociálním zázemím jsou 8,2 milionu korun.    

TECHNICKÉ SLUŽBY PŘISTAVILY KONTEJNERY NA VÁNOČNÍ STROMKY
Kontejnery na odložení vánočních stromků jsou v Turnově rozmístěny na obvyklých místech v nejhustěji osídlených částech města. Na sídlišti Výšinka za Granátem a v ul. Rubínová, sídliště u nádraží v ul. Studentská u čp. 1530 a proti schodům k hale TSC, sídliště J. Patočky u prodejny koberců, ul. Žižkova u bývalého kina, Daliměřice u obchodu COOP a na sídlišti Přepeřská. Stromky je také možné bezplatně odvézt do sběrného dvora na Vesecku.

MĚSTO ODKOUPÍ MODEL HRADU VALDŠTEJNA 
Jedná se o dílo bývalého kastelána Ladislava Kouckého, jemuž je za více než 30 let působení na Valdštejně připisována hlavní zásluha na obnově neodmyslitelné dominanty Českého ráje. Model v měřítku 1:125 000 je dlouhodobě vystaven v budově historické radnice. Jedná se o část pozůstalosti po zesnulém kastelánovi, rodina souhlasí s prodejem modelu Valdštejna za 25 tisíc korun, což je cena stanovená znaleckým posudkem.

       
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU