KRÁTKÉ ZPRÁVY 5. LEDNA

03-05-01-2023-j.JPG

RADNÍ LIBERECKÉHO KRAJE JEDNALI S RADNÍMI Z TURNOVA
Setkání proběhlo 4. ledna na turnovské radnici, tiskovka byla připravena na 14. hodinu. Na pořadu byly záležitosti převážně nadregionálního významu: výměna areálů škol, kdy je jedním ze základních cílů zřízení plnohodnotné základní školy v Turnově II. - v objektu Integrované střední školy. Dále se jednalo o stavbě silnice S5 (I/35) mezi Turnovem a Úlibicemi s napojením přivaděče ze Žernova do Zeleného háje. Značné pozornosti médií se těšilo plánované integrované výjezdové centrum pro hasiče, záchranku a dopravní policii na Vesecku, a také další rozvoj turnovské nemocnice z pohledu největšího akcionáře – Libereckého kraje. Společný zájem trval na vytvoření podmínek k zachování Výzkumného centra TOPTEC, pracoviště Akademie věd v Turnově. Nad rámec původního programu přibyla další dvě témata: dopravní obslužnost a turistika v Českém ráji. (Na snímku zleva: starosta Turnova Tomáš Hocke, heRjtman Libereckého kraje Martin Půta a tiskový mluvčí KÚ LK Filip Trdla).      

POPLATEK ZA ODPADY SE V TURNOVĚ LETOS NEZVÝŠÍ
Základní sazba za svoz a likvidaci odpadů na rok 2023 zůstává 660 korun, poloviční částka je stanovena např. pro seniory nad 75 let nebo děti do 3 let. Poplatek je nutné uhradit do konce března, v případě rozdělení na dvě části musí být druhá polovina zaplacena do konce září. Poplatek je možné zaplatit na radnici, informačním centru nebo bankovním převodem. Více informací (zde).

NA STŘELNICI BUDOU VYMĚNĚNY PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
Radní souhlasí s dotací téměř 200 tisíc korun na výměnu 2 protipožárních dveří a protipožární průchod pro kabeláž ve velkém sále Kulturního centra Střelnice.  
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK