KRÁTKÉ ZPRÁVY 5. ČERVENCE

01-05-07-2022-j.JPG

NA VALDŠTEJNĚ VYSTAVUJÍ KOSTÝMY Z POHÁDEK
Správě hradu se na letošní hlavní turistickou sezónu podařilo z Barrandova vypůjčit kostýmy z oblíbených pohádek S čerty nejsou žerty a O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Na druhém nádvoří jsou instalovány panely s informacemi z natáčení pohádek.

MĚSTO HLEDÁ PROVOZOVATELE OBCHŮDKŮ V NOVÉ PASÁŽI POD RADNICÍ
Řemeslníci,  považující nové postory pod radnicí za atraktivní příležitost k prodeji a prezentaci tradičních výrobků, jsou zváni na informační schůzku ve čtvrtek 14. července od 8.30 hodin v historické radnici. Více informací (zde).

LIBERECKÝ KRAJ PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI O KOTLÍKOVÉ DOTACE
Žádosti jsou registrovány od 1. července od 9 hodin, výhradně v elektronické podobě. V této, již čtvrté vyhlášené nabídce dotací na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, jsou nejvíce zvýhodněny nízkopříjmové domácnosti. Žádosti o kotlíkové dotace v Libereckém kraji je možné posílat do 31. srpna 2022. Více informací (zde).      
Zprávy Turnovska

KRÁTKÉ ZPRÁVY 11. SRPNA 2022

KRÁTKÉ ZPRÁVY 9. SRPNA 2022

KRÁTKÉ ZPRÁVY 8. SRPNA 2022

PASÁŽ POD RADNICÍ MÁ BÝT ZLATOU ULIČKOU TURNOVA