KRÁTKÉ ZPRÁVY 3. LEDNA

72601-foto-knihovna-j.jpg

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI NOVÉ KNIHOVNY DODAJÍ ARCHITEKTI A69 
Tedy atelier, zastupující samotné autory návrhu projektu Borise Radčenkova a Prokopa Tomáška. Po loňském přiznání evropské dotace na novou turnovskou knihovnu v parku pod letním kinem město neotálí s přípravou stavby. Nabídka na zpracování prováděcí dokumentace byla rozeslána sedmi odborným firmám a současně zvěřejněna na webových stránkách města. V termínu se přihlásili dva zájemci, z nichž jeden nakonec nabídku nedodal z důvodu naplněné kapacity. Cenová nabídka jediného účastníka, atelieru A69 – architekti, ve výši téměř 3,8 milonu vč. DPH překročila původní představu města. Částka nakonec byla akceptována vzhledem k náročnosti realizace čtyřpodlažní stavby, pojaté jako mírně prohnutý dvoutrakt s průběžnou vertikální halou uprostřed a velkými, výrazně členěným okny.


LIBERECKÝ KRAJ PODPOŘÍ OBNOVU PAMÁTEK
Dotace v celkové částce 10,6 milionu korun je určena vlastníkům kulturních památek na území Libereckého kraje (ne památkám ve vlastnictví Libereckého kraje, České republiky ani jejich příspěvkových organizací). Minimální výše dotace je 40 tisíc a maximální 350 tisíc, přičemž se musí jednat o 70% způsobilých nákladů. Termín pro podání žádostí je v letošním roce od 23. ledna do 15. února. Více informací (zde).    
Zprávy Turnovska

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI

HC TURNOV ZVE DĚTI NA TÝDEN HOKEJE