KRÁTKÉ ZPRÁVY 28. ČERVNA

89520-28-06-2022-j.jpg

NA JEDNÁNÍ MĚSTSKÉ RADY SE VRACÍ KOUPACÍ BIOTOP DOLÁNKY
Již podruhé se bude jednat o zpracování projektové dokumentace. Záměr je rozdělen do několika let. V loňském roce studie, letos projekt, příští rok realizace. Studii vodní nádrže s jednoduchým zázemím pro návštěvníky, situované do prostoru bývalého koupaliště, zpracoval architekt Václav Hájek. Letos na jaře byla vyhlášena soutěž na zhotovení projektové dokumentace. Její výsledek ale radní odmítli akceptovat: “Projektová dokumentace stála 7x více, než jsme očekávali. Termín pro podání nabídek protáhneme, aby se mohlo přihlásit více zájemců a nabídka byla za lepší peníze,” konstatoval na květnové tiskovce starosta Tomáš Hocke. K záměru projektu koupacího biotopu v Dolánkách se radní budou znovu zabývat tento čtvrtek.

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY NA SBĚRNÉM DVOŘE VESECKO
Město souhlasí s podpisem smlouvy mezi splečnostmi Odpadové služby Turnov a GREEN Logistic CZ, umožňující zřízení bezplatného sběrného místa na pneumatiky a staré autobaterie na sběrném dvoře Vesecko. Podrobnosti budou zveřejněny před zavedením nové služby pro občany Turnova.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZVEŘEJNILA PRÁZDNINOVÝ PROGRAM
Provozní dobu na jednotlivých odděleních a pobočkách, včetně prázdninové soutěže, najdete (zde).
Zprávy Turnovska

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI

HC TURNOV ZVE DĚTI NA TÝDEN HOKEJE