KRÁTKÉ ZPRÁVY 24. LEDNA

08-24-01-2023-j.jpg

SNÍH HASIČŮM PŘINÁŠÍ VÍCE STAROSTÍ NEŽ RADOVÁNEK
Každoročně dlouho očekávaný a stále vzácnější úkaz v podobě sněžení zaměstnává předevšímm na silnicích celý integrovaný záchranný systém. Ze stručně vedených záznamů o výjezdech turnovských městských hasičů vybíráme např. následující:  

18. ledna, 10 hodin: uvolnění komunikace, odtah v důsledku sněhové kalamity a neprůjezdnosti komunikace I/35 Turnov-Liberec. U obce Paceřice několika kilometrová kolona cca od 5. hodiny ranní. Zajistili jsme také  rozvoz občerstvení a kontrola stavů pohonných hmot zvláště u chladících vozidel, aby nedocházelo  k vysokým finančním ztrátám. Okolo 11:30 byla komunikace zprůjezdněna.

19. ledna, 16.50 hodin: Dopravní nehoda na komunikaci I/35 Paceřice -Turnov. Mimo jiné jsme poskytli nepřímou masáž srdce zraněné osoby, vymrštěné z havarovaného osobního auta mimo komunikaci. Transport zraněné osoby do vozidla záchranné služby, kde osoba zranění podlehla.

20. ledna, 1.50 hodin: Požár zemědělského objektu ve Žďáru, hasební práce v dýchací technice s pomocí termokamery, rozebírání střešní konstrukce. Po lokalizaci a následné likvidaci požáru byla jednotka odvolána zpět na základnu v Turnově.

22. ledna, 15.30 hodin: Dopravní nehoda na komunikaci I/35 směr Liberec pod mostním tělesem. Vozidlo mimo komunikaci, zraněná osoba předána do vozidla rychlé záchranné služby.

22. ledna, 19.50 hodin: Zásah u požáru motoru sypacího vozu údržby silnic LK. Zvednutí kabiny, rozebrání krytu motoru a hašení práškovým hasícím přístrojem. 

23. ledna, 7:30: Výjezd k dopravní nehodě na D/10 směr Příšovice. Dvě vozidla mimo komunikaci, bez zranění a úniků provozních náplní. Předáno Policii ČR.

POŘADATELÉ AKCÍ, NARUŠUJÍCÍ NOČNÍ KLID PO 22. HODINĚ, MUSÍ ŽÁDAT O SOUHLAS ZASTUPITELSTVA
Výjimky jsou pak schváleny obecně závaznou vyhláškou, jejíž schválení turnovsští zastupitelé plánují na dubnovou schůzi. Žádosti je proto nutné doručit do konce března elektronicky na e-mail: l.karaskova@mu.turnov.cz, nebo na podatelnu městského úřadu ve Dvořákově ulici.

SOBOTNÍ VEČER NA STŘELNICI JE ZADÁN MĚSTSKÉMU PLESU
Pokud se někdo nejraději rozhoduje na poslední chvíli, lístky na recepci KC Střelnice ještě nejsou zcela vyprodány. Jeviště bude 28. ledna od 20 hodin tradičně vyhrazeno orchestru Ladislava Bareše, tentokrát s hostující kapelou What The Funk. Výtěžek plesu je letos určen na pořízení pomůcek pro Centrum denních služeb Slunce všem.
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE