KRÁTKÉ ZPRÁVY 23. SRPNA 2022

04-22-08-22-j.JPG

MARKOVA ULICE SE DNES DOPOLEDNE OTEVŘE DOPRAVĚ
Zahájení provozu na významné dopravní spojnici v centu města budou ještě několik dnů provázet omezení. Po včerejším položení finálního asfaltového povrchu zbývá dokončit osvětlení, dopravní značení a zábradlí ve spodní části ulice. Neomezený provoz bude zahájen nejpozději 1. září, kdy bude otevřena i navazující ulice Dvořákova.

RADNICE SNÍŽÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ NA 111
Stane se tak od října, po zrušení jednoho pracovního místa na správním odboru v agendě vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Počet zaměstnanců v odborech městského úřadu bude následující: odbor školství, kultury a sportu 6, odbor sociálních věcí 12, živnostenský úřad 5, odbor správní 12, odbor dopravní 20, kancelář tajemníka 4, odbor správy majetku 13, odbor rozvoje města 8, odbor vnitřních věcí 8, odbor finanční 8, stavební úřad 7, odbor životního prstředí 8.        
Zprávy Turnovska

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM

CRYTUR INVESTUJE STÁTNÍ PODPORU DO ROZŠÍŘENÍ VÝROBY OPTO-ELEKTRONICKÝCH SESTAV