KRÁTKÉ ZPRÁVY 22. ČERVNA

73716-22-06-2022-p.png

ZÁVĚREČNÁ ETAPA REGENERACE SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ SE ODKLÁDÁ
Městu se v letošním roce podařilo získat dotaci na 8. etapu regenerace sídliště U Nádraží, konkrétně se jedná o prostor u Billy v parku T. G. Masaryka. Do výběrového řízení se ale přihlásila pouze jedna firma, která navíc nabídkou převýšila podmínky zadání. Rada města proto vyhlásila nové výběrové řízení, s termínem realizace na jaro 2023. Je to nejzazší termín, umožňující čerpání dotace ve výši 2,5 milionu korun. Celková předpokládaná hodnota zakázky je 6,7 milionu vč. DPH.    

OBRAZY TURNOVSKÉHO BAROKNÍHO MALÍŘE JANA JIŘÍHO HERTLA BUDOU VYSTAVENY V OBLASTNÍ GALERII LIBEREC
Obrazy mimořádné hodnoty, poškozené nešetrnou manipulací, zadává turnovské muzeum k zrestaurování od roku 1988. Původní vzhled postupně získalo 32 Hertlových pláten, další jsou připraveny k zrestaurování. Prostory Oblastní galerie Liberec umožní první vystavení barokních olejomaleb z Turnova v uceleném souboru. Výstava bude otevřena od 24. června do 9. října. 

    
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU