KRÁTKÉ ZPRÁVY 20. ČERVNA

14-20-06-2022-j.JPG

ABBA WORLD REVIVAL ZAHÁJILA POHODOVÝ PODVĚČER ROHOZECKÝCH SLAVNOSTÍ PIVA
Ani tropická sobotní vedra neodradila fanoušky rohozeckého zlatého moku od tradiční pouti na nádvoří pivovaru. Podle malého průzkumu mezi účastníky rozhodovala k účasti tradice akce, obliba “našeho” piva, program a pohodová atmosféra. Připomeňme perfektně zvládnutou organizaci. Ta se nejlépe pozná podle toho, že kromě krátkého zastavení u vstupu nepoznáte, že někdo něco organizoval (ve skutečnosti to opět  byly desítky lidí,  kteří ve svém úsilí pokračovaly i při úklidu od nedělního rána). Výbornou volbou při sestavování programu byla ABBA WORLD REVIVAL (na snímku), která po osmnácté hodině dostala do varu nejen skalní příznivce této legendární kapely.    
     

KOUPALIŠTĚ DNES VSTUPUJE DO LETNÍ SEZÓNY
Téměř čtyři tisíce lidí se v uplynulém víkendu rozhodlo bojovat proti tropickému horku vodními radovánkami v Maškově zahradě. Turnovské koupaliště  dnešním dnem vstupuje do letního rozšířeného provozu. Otevřeno je denně (pokud není špatné počasí) od 9 do 20 hodin. Aktuální informace vždy najdete (zde).       

RADNICE PŘEDSTAVUJE DÍLA, MAJÍCÍ ZTVÁRNIT OSOBNOST A MYŠLENKY T. G. MASARYKA
Město v loňském roce vyhlásilo soutěž na výtvarný objekt věnovaný prvnímu čekoslovenskému prezidentovi. Umístěn má být v parku u sídliště poblíž vlakového nádraží, kde T. G. Masaryk před sto lety (17. září 1922) vystoupil z vlaku k návštěvě města. V zadání soutěže bylo uvedeno, že pojetí objektu připomínajícího T. G. M. nemusí být čistě figurativní, a to se ve většině případů stalo. Na radnici přišlo 25 návrhů, z nichž hodnotící komise vybrala jeden, který společně s dalšími čtyřmi předloží zastupitelstvu. Právě zastupitelstvo bude mít rozhodující slovo a může zvolit i jinou studii. Výstavu všech podaných návrhů uměleckých děl, mající připomenout Prezidenta – Osvoboditele, můžete vidět v obřadní síni od dnešního dne do 30. června v historické radnici.
Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI