KRÁTKÉ ZPRÁVY 14. ČERVNA

68610-14-06-2022-j.JPG

RYCHLOST BUDE MĚŘENA NA 15 ÚSECÍCH.
Radnice schválila zadávací podmínky výběrového řízení na nájemce zařízení pro měření rychlosti. Zařízením pro měření rychlosti jsou myšleny přípojky a sloupy, na kterých je umístěno měřící zařízení nájemce. Tomu současnému končí smlouva k 1. únoru příštího roku, proto je s dostatečným předstihem vypsána nová soutěž, opět na období pěti let. Novinkou prvního únorového dne 2023 bude také zvýšení počtu měřících úseků na 15. Nově začnou kamery tzv. úsekovým měřením v obou směrech kontrolovat rychlost vozidel v Mašově (od křižovatky na Pelešany po křižovatku na Kacanovy), v Nádražní ulici (od křižovatky s ulicí Fučíkova po Pyrám v Ohrazenicích) a na Malém Rohozci u pivovaru (od odbočky ke kompostárně k budoucí stanici STK).       

OPRAVA STŘECHY GYMNÁZIA SE PRODRAŽÍ.
Během měsíců od uzavření smlouvy po termín zahájení další části opravy střechy Gymnázia vzrostla cena nákladů do té míry, že není možné zakázku v nasmlouvaných podmínkách realizovat. Radnice souhlasila se zvýšením ceny, v opačném případě by firma STAV-AGENCI odstoupila od zakázky. Oprava další části střechy Gymnázia se tak zvýší z 4,76 milionů korun na 5,24 milionu.   

O LESÍCH TURNOVSKA S LESY ČR.
Hlavní téma zítřejšího setkání se zástupci státních lesů se úvodu vrátí ke kůrovcové kalamitě a jejími důsledky na region. Následovat budou informace o těžbě, stavu zalesňování a skladbě dřevin při obnově porostů. Uzavřené jednání proběhne nejdříve se starosty obcí z  ORP Turnov od 13 hodin, veřejnosti pak bude v obřadní síni turnovské radnice vyhrazen čas od 17 hodin.

NOMINACE NA POCTU HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE JE MOŽNÉ POSÍLAT DO KONCE ČERVNA.
Další vybrané osobnosti, které jsou svým vztahem a činností spojeny s Libereckým krajem a přispěli k jeho zviditelnění a dobrému jménu, převezmou Pocty hejtmana vč. hejtmanského dukátu na slavnostním večeru 20. října. Více informací (zde)   
Zprávy Turnovska

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI

HC TURNOV ZVE DĚTI NA TÝDEN HOKEJE