KRÁTKÉ ZPRÁVY 10. LEDNA

06-10-01-2023-j.JPG

DLAŽBU NAD NÁMĚSTÍM ČESKÉHO RÁJE NAHRADÍ ASFALT
Jedná se o úsek cca 150 metrů od informačního centra (včetně přechodu) do ulice 5. května. Důvodem k výměně povrchu komunikace jsou otřesy při průjezdu nákladní dopravy, hlučnost, prašnost a špatný stav dlažby na přechodu. Stížnosti na otřesy kostela sv. Františka zaznívají také z vikářství. Úpravu silnice zajistí v průběhu letních prázdnin vlastník - Liberecký kraj. Na žádost města současně dojde k úpravám směrových oblouků výjezdu a vjezdu do náměstí, které je možné řešit v rámci zásahu do komunikace. Dlažba na hlavní silnici protínající náměstí Českého ráje od Belgického dvora k informačnímu centru zůstane zachována. 

HASIČI LIKVIDOVALI ÚNIK ROPNÝCH LÁTEK
Včera po 14. hodině vyjížděli profesionální i dobrovolní hasiči z Turnova k odstranění ropných látek na silnici, v úseku od kruhové křižovatky s výjezdem na D10, přes Nádražní ulici zhruba ke Sklářským strojírnám v ulici Přepeřská. Znečištěné části vozovky byly zasypány sorbentem, vozidlo způsobující únik nebezpečných látek se nepodařilo dohledat.      

SEZONA ZIMNÍHO STADIONU SKONČÍ DŘÍVE
Městská sportovní Turnov informovala, že kvůli úspoře drahých energií plánuje závěr na 19. března, zhruba o měsíc dřív, než v předchozích letech. 
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK