KRÁTKÉ ZPRÁVY 1. ČERVNA 2022

61401-01-06-2022-j.JPG

MUZEUM PŘIPRAVUJE NOVÉ VÝSTAVNÍ A SKLADOVÉ PROSTORY.
Dům čp. 72 ve Skálově ulici je od roku 2015 součástí Muzea Českého ráje. Po dokončení probíhající rekonstrukce veřejnosti nabídne kromě rozšířených výstavních prostor mineralogie také multifunkční přednáškový a výstavní sál. Zřízena zde bude také Výstavní síň se snímky našeho významného fotografa a horolezce Viléma Heckela, který tragicky zahynul 31. května 1970 při horolezecké výpravě pod horou Huascarán. Tato stálá výstava bude propojena s expozicí Horolezectví. Pro potřeby muzea se v nových prostorách počítá se zřízením konzervátorské a údržbářské dílny, pořádací místnosti pro archiváře a skladu výstavního mobiliáře. Dokončení rekonstrukce nové části muzea za 17,5 milionu korun je plánováno na duben příštího roku.    

U ZÁPISU DO TURNOVSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL JE OČEKÁVÁNO 100 DĚTÍ Z UKRAJINY.
Zhruba takový počet žáků ve věku od 1. do 9. třídy u zápisu předpokládá odbor školství na základě evidence Libereckého kraje. Podmínkou přijetí je doklad o poskytnutí dočasné ochrany v ČR v souvislosti s válkou na Ukrajině a bydliště v Turnově. Zápisy ukrajinských dětí do základních škol probíhají od 1. do 10. června. Zápisy českých dětí proběhly v obvyklém termínu a jsou ukončeny.     

DNES V POLEDNE SE OPĚT ROZEZNÍ SIRÉNY.
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru rozhodl o obnovení pravidelných zkoušek sirén od 1. června ve 12 hodin, stálým tónem po dobu 140 vteřin. Pravidelné zkoušky funkčnosti sirén byly zrušeny od března, ve snaze zabránit případné panice uprchíků z válčící Ukrajiny, napadené Ruskem. Nadále bude funkčnost sirém prověřována každou první středu v měsíci od 12 hodin.

TURNOV PRODÁ POUŽITÉ BIOPOPELNICE.
Jedná se o starší a dosluhující 140 l nádoby, které nejsou využity. O odkoupení mají zájem Služby města Vrchlabí a zaplatí za ně 33 tisíc korun. Po zavedení nového systému třídění odpadu v Turnově využívá většina obyvatel na bioodpad nové a větší 240 l nádoby.    
Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY