KOŘENY BOROVIC NARUŠUJÍ PEVNOST SKALNÍCH BLOKŮ POD VALDŠTEJNEM

01_borovice.JPG

První z borovic na Valdštejně, která má být odstraněna kvůli narušování pevnosti skalního bloku, roste vedle schodiště k terase nad biliárním sálem.

Radnice požádala o skácení dvou borovic, jejichž kořenový systém poškozuje skalní masiv pod hradem.

První z borovic, které mají být odstraněny, roste vedle schodiště u terasy nad biliárním sálem, druhá na vyhlídce za romantickým palácem. “Pískovcové skalní bloky v těchto místech praskají a kořeny borovic je dále narušují. Stojíme před rozhodnutím, zda chránit stromy, nebo kulturní památku. Na základě posudku, prokazujícího poškozování skal kořeny borovic, jsme odbor životního protředí požádali o vydání souhlasu k jejich pokácení,” popsala zdůvodnění městské rady k návrhu nepopulárního opatření místostarostka Jana Svobodová.

Ať bude rozhodnutí státní správy k žádosti o skácení borovic kladné nebo záporné, radnice nejvíce uvítá rozhodnutí rychlé. V prvních jarních měsících jsou plánovány další opravy hradu, které by odstranění vzrostlých borovic mohlo zdržovat. 

“Firmy jsou vysoutěžené a koncem února se dozvíme, jestli získáme dotaci,” potvrdila vedoucí turnovských památek a cestovního ruchu Eliška Gruberová. Získání dotace rozhodne o tom, zda nebo v jakém rozsahu město k plánovaným opravám přistoupí. Terasu nad biliárním sálem má za 893 tisíc opravit firma Wraget SB, společnost Jensovsky byla vybrána jako dodavatel střechy a krovu na vstupní bráně za nejvýhodnější cenu 562 tisíc. Práce mají být dokočeny před hlavní turistickou sezónou.


Na vyhlídce za romantickým palácem rostou borovice dvě, pokácena má být ta vpravo.


A závěrem pro připomenutí ještě jedna borovice, kterou už na Valdštejně nenajdete. V tomto případě se o jejím pokácení nejednalo, ani se nescházely žádné komise nebo aktivisté. Rozhodnutí o odstranění vynesla a bezprostředně poté vykonala vichřice Herwart 29. října loňského roku. Nikomu se nic nestalo, nevznikly ani žádné závažné škody. 

(pm)


Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA