KOŘENY BOROVIC NARUŠUJÍ PEVNOST SKALNÍCH BLOKŮ POD VALDŠTEJNEM

01_borovice.JPG

První z borovic na Valdštejně, která má být odstraněna kvůli narušování pevnosti skalního bloku, roste vedle schodiště k terase nad biliárním sálem.

Radnice požádala o skácení dvou borovic, jejichž kořenový systém poškozuje skalní masiv pod hradem.

První z borovic, které mají být odstraněny, roste vedle schodiště u terasy nad biliárním sálem, druhá na vyhlídce za romantickým palácem. “Pískovcové skalní bloky v těchto místech praskají a kořeny borovic je dále narušují. Stojíme před rozhodnutím, zda chránit stromy, nebo kulturní památku. Na základě posudku, prokazujícího poškozování skal kořeny borovic, jsme odbor životního protředí požádali o vydání souhlasu k jejich pokácení,” popsala zdůvodnění městské rady k návrhu nepopulárního opatření místostarostka Jana Svobodová.

Ať bude rozhodnutí státní správy k žádosti o skácení borovic kladné nebo záporné, radnice nejvíce uvítá rozhodnutí rychlé. V prvních jarních měsících jsou plánovány další opravy hradu, které by odstranění vzrostlých borovic mohlo zdržovat. 

“Firmy jsou vysoutěžené a koncem února se dozvíme, jestli získáme dotaci,” potvrdila vedoucí turnovských památek a cestovního ruchu Eliška Gruberová. Získání dotace rozhodne o tom, zda nebo v jakém rozsahu město k plánovaným opravám přistoupí. Terasu nad biliárním sálem má za 893 tisíc opravit firma Wraget SB, společnost Jensovsky byla vybrána jako dodavatel střechy a krovu na vstupní bráně za nejvýhodnější cenu 562 tisíc. Práce mají být dokočeny před hlavní turistickou sezónou.


Na vyhlídce za romantickým palácem rostou borovice dvě, pokácena má být ta vpravo.


A závěrem pro připomenutí ještě jedna borovice, kterou už na Valdštejně nenajdete. V tomto případě se o jejím pokácení nejednalo, ani se nescházely žádné komise nebo aktivisté. Rozhodnutí o odstranění vynesla a bezprostředně poté vykonala vichřice Herwart 29. října loňského roku. Nikomu se nic nestalo, nevznikly ani žádné závažné škody. 

(pm)


Zprávy Turnovska

KRÁTKÉ ZPRÁVY 30. ČERVNA

KRÁTKÉ ZPRÁVY 29. ČERVNA

KRÁTKÉ ZPRÁVY 28. ČERVNA

KRÁTKÉ ZPRÁVY 27. ČERVNA