KONEC BUKŮ V PARCÍCH ŠETŘILOVSKA

02-buky-j.JPG

Většina buků v Rývových a Metelkových sadech na Šetřilovsku je napadena plísní. Oslabené stromy  podléhají dalším chorobám a v případě pádu mohou ohrozit návštěvníky parku.

Návrh na kácení v Metelkových a Rývových sadech předložil na základě odborných posudků o aktuálním stavu napadených stromů turnovský odbor životního prostředí. Jedná se o 20 buků lesních, 1 javor klen, 1  dub letní a 3 břízy. 

V parcích Šetřilovska nejde o první ani poslední kácení. Průběžně probíhá odstranění dožilých původních stromů a jejich náhradu novými. Další zásahy vyžadují následky vichřic nebo nebývale suchých období, dlouhodobě devastující stav stromů.

V současné době probíhá výběrové řízení na odstranění označených stromů, z nichž většina se nachází podél cesty od křížku Jana Nepomuckého směrem k Dolánkám. Kácení převážně mohutných buků má být dokončeno do konce března. Plísní je ale napadena také většina dalších buků na Šetřilovsku, rostoucích mimo okolí cest. Jejich odstranění je předpokládáno později.

Mezi nově vysazenými stromy, které je nahradí, budou zastoupeny převážně lípy.

Pryč jsou časy, kdy negativní výsledek tahových zkoušek (na snímku z roku 2012) rozhodoval o odstranění pouze jednotlivých buků na Šetřilovsku. Většina těchto stromů je v současné době napadena plísňovým onemocněním, způsobujícím postupné prosychání.   

   

(pm)
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE