KOLEGIUM PRIMÁŘŮ LIBERECKÉ A TURNOVSKÉ NEMOCNICE OBHAJUJE SPOJENÍ OBOU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

nemocnive_turnov.JPG

Vedení kolegia primářů Krajské nemocnice Liberec a Panochovy nemocnice Turnov adresovalo turnovským zastupitelům informace, s největší pravděpodobností reagující na představení části volebního programu nového uskupení PROTO, které se bude ucházet o hlasy turnovských voličů v podzimních komunálních volbách. Informace z prezentace volebních priorit PROTO je možné na stránkách turnovsko.info číst od 9. února. V plném znění následuje zpráva kolegia primářů turnovským zastupitelům, doručená redakci turnovsko.info v podvečer 16. února.    

Vážení zastupitelé města Turnov

Dovolte nám, abychom vás oslovili jako vedení kolegia primářů Krajské nemocnice Liberec a Panochovy nemocnice Turnov. Obě naše nemocnice mají za sebou po završení fúze 4 roky velmi úspěšné spolupráce. Znepokojuje nás ale, že se i z řad některých městských zastupitelů opakují argumenty, které tuto spolupráci zásadně zpochybňují, včetně názorů, že toto spojení turnovskou nemocnici poškozuje, že skrytým zájmem liberecké nemocnice je převzít akutní péči z turnovské nemocnice, a tu přeměnit v zařízení následné péče, nemluvě o kritice závazku příspěvku na modernizaci krajské nemocnice Liberec. Vzhledem k tomu, že se jako primáři na konkrétní vzájemné spolupráci po celou dobu podílíme jak odborně tak personálně, a to především v interních, chirurgických oborech a kardiologii, rádi bychom se s vámi podělili o náš pohled. 

České zdravotnictví prochází v posledních letech složitým obdobím. Na jedné straně je široká dostupnost moderních léčebných postupů a vysoce specializované péče, na druhé straně probíhá jakási živelná restrukturalizace regionálních nemocnic. Ty se dostávají pod ekonomický a personální tlak. Zanikají jednotlivá oddělení i celé nemocnice. Tento proces se nevyhnul ani Libereckému kraji. Týká se to hlavně nemocnic v Semilech, Frýdlantu, Tanvaldu, Turnově a Jilemnici. Jak patrně víte v posledních 2 letech došlo k uzavření interních oddělení v Semilech a Frýdlantu a tato města ztratila plnohodnotné nemocnice, které by byly schopné poskytnou péči o základní spektrum akutních stavů. Již dříve podobný osud potkal nemocnici v Tanvaldu. Neodolala ani privátní nemocnice ve Frýdlantu, přes veškerou podporu města ani nemocnice v Semilech. A to přesto, že liberecká nemocnice na žádost krajské rady oběma institucím personálně vypomáhala. 

Nemocnice v Turnově tomuto nepříznivému vývoji odolala a my spolu s managementem děláme a budeme dělat všechno proto, aby nejen nadále odolávala, ale aby se po období stabilizace nadechla a znovu rozvíjela. Její osud je jiný proto, že si zvolila pro další spolupráci silného partnera - KNL. Lze to doložit na konkrétních faktech: podařilo se obrátit trend a výkonnost PNT opět stoupá, zlepšit hospodářský výsledek, podařilo se vybudovat a kvalitně personálně obsadit specializované pracoviště pro choroby střevní - IBD centrum, platy zdravotníků v PNT rostou rychleji než v KNL a takto by se dalo pokračovat. Představa, že by KNL usilovala o převzetí péče z Turnova v základních oborech je zcela mylná a svědčí o neporozumění struktuře zdravotnictví v Libereckém kraji. Rolí liberecké nemocnice v systému je superspecializovaná péče (kardiocentrum, neurocentrum, onkocentrum, traumacentrum). Základní akutní péči poskytuje pacientům z liberecka. Oslabování regionálních nemocnic vede k přesouvání této základní péče do KNL. Pro to ale nemá nemocnice prostorovou ani personální kapacitu, a dochází tak ke kolizi se superspecializovanou péčí. KNL a PNT si nekonkurují, ale vzájemně se doplňuji a potřebují. Proto je spolupráce pro obě strany výhodná a důležitá. 

Na konkrétních příkladech lze doložit, že větší celek lépe zvládne krizovou situaci. Loňský odchod 3 kvalifikovaných lékařů z interního oddělení PNT by byl jen obtížně řešitelný, kdyby se nemocnice nemohla opřít o spolupráci s KNL. Situaci se podařilo stabilizovat kvalitní personální výpomocí a vytvořil se tak prostor pro nalezení vhodné formy dalšího rozvoje interního oddělení např. těsnější spoluprací s IBD centrem. KNL rozvinula v posledních letech velice úspěšný a v českých podmínkách jedinečný program vzdělávání mladých lékařů v interních oborech, ze kterého v současné době těží i turnovská nemocnice. 

Neuralgickým bodem je jistě závazek příspěvku města Turnov na financování modernizace  KNL, konkrétně výstavby Centra urgentní medicíny. Ten vyplývá z vlastnické struktury KNL. My si vašeho závazku velice ceníme a usilovně se snažíme, aby tyto prostředky byly co nejlépe využity k prospěchu všech občanů libereckého kraje. KNL se také s ohledem na něj zavázala ke stabilní investiční politice v Turnově, což se již v minulých letech projevilo. To více než kompenzuje finanční příspěvek na modernizaci KNL. 

Vážení zastupitelé, pevně věříme, že vám stejně jako nám leží na srdci budoucnost nemocnice v Turnově. Předvolební čas může svádět k laciné kritice našeho společného projektu. V dnešní době, která svědčí populismu, mohou i neopodstatněné a iracionální útoky naší spolupráce padnout na úrodnou půdu. Chtěli bychom před nimi varovat, v sázce je příliš mnoho. 

V Liberci a Turnově 15.2.2018

MUDr. Jiří Bartoš, MBA, přednosta Onkocentra, KNL

MUDr. Dušan Morman, primář ARO, KNL

MUDr. Ladislav Endrych, primář Radiodiagnostického oddělení, KNL

MUDr. Oldřich Honců, primář Interního oddělení, PNT

MUDr. Rostislav Polášek, přednosta Kardiocentra, KNL

MUDr. Adam Vitouš, primář Infekčního oddělení, KNL, předseda výboru kolegia primářůZprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK