KE STÁVCE UČITELŮ SE V TURNOVĚ PŘIPOJÍ POUZE DVĚ STŘEDNÍ ŠKOLY

foto_stavka.JPG

Rodiče dětí z turnovských mateřských a základních škol žádné problémy s omezením provozu nebo uzavřením škol řešit nemusí. Ke stávce se v Turnově připojily jen dvě střední školy.

Základní škola Žižkova

Pracovníci ZŠ Žižkova se o případném připojení ke středeční stávce školských odborů rozhodovali v pondělí dopoledne. “Dohodli jsme se, že se ke stávce připojíme, pokud s tím bude souhlasit nejméně 60% pracovníků školy. Výsledek byl ale zhruba 50 na 50%,” upřesnila zástupkyně ředitele Silvie Stříbrná s tím, že na základě tohoto hlasování bude “Žižkovka” ve středu v běžném provozu.

Základní škola 28. října

Bez omezení provozu bude ve středu také ZŠ 28. října. Tamním odborům se ale současně oklikou podařilo dosáhnout splnění požadavku vyhlašovatelů stávky. “Dohodli jsme se, že kromě vládou schváleného navýšení tarifní mzdy o 8% a 2% osobního hodnocení přidáme učitelům další 2% do osobního ohodnocení z vlastních zdrojů,” upřesnil ředitel Jaromír Frič. Po této pondělní dohodě podporovalo na “Dívčajdě” vyhlášení stávky jen 10% kantorů a 90% bylo proti. 

Základní škola Skálova

“V naší škole odbory nefungují, což samozřejmě nikomu nebrání v právu stávkovat. Požádal jsem učitele o vyjádření, zda se chtějí ke stávce připojit,” popsal ředitel Michal Loukota. Následně byl informován, že většina učitelského sboru pro stávku není. “Nemohu vyloučit, že se některý z učitelů ke stávce připojí. V takovém případě budeme schopni zajistit náhradu,” dodal Michal Loukota.         

Základní škola Mašov

Rozhodnutí o neúčasti na stávce padlo v mašovské malotřídce také v pondělí dopoledne. “Požadavky odborů podporujeme, ale školu nezavřeme a budeme učit,” konstatuje ředitelka ZŠ Mašov Renáta Šulcová.  

Základní škola Zborovská a Základní škola Sluníčko

Obě školy poskytující speciální vzdělávací programy pro hendikepované žáky budou ve středu v provozu. “U nás odbory nemáme, celou situaci jsme projednali. Stávky se neúčastníme. Nechceme, aby na požadavky učitelů dopláceli rodiče,” popsala zástupkyně ředitelky MŠ a ZŠ Sluníčko Petra Svobodová. Ředitelka ZŠ Zborovská Jaroslava Štoudková shrnuje stanovisko pracovníků slovy: “Seznámili jsme se s podmínkami a ke stávce se nepřipojíme.”

Gymnázium Turnov

Ve středu bude Gymnázium fungovat bez omezení. “Možnost připojení ke stávce jsme projednali na poradě, ale nenašel se nikdo, kdo by chtěl stávkovat,” konstatuje ředitel turnovského gymnázia Miroslav Vávra a připomíná jeden ze zásadních problémů školství: “Například situace v personální oblasti začíná být kritická. Už teď je nedostatek kvalitních pedagogů a tato situace se bude horšit. Žádná dvě procenta k platu to nevyřeší, musí přijít zásadní systémové řešení.” 

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov

Tady stávka bude a je možné říci, že učitelé jdou demonstrovat téměř jedním šikem. Jen šest kantorů je ochotno v den stávky pracovat. “V naší škole máme dvě odborové organizace a učitelé do stávky jdou,” říká ředitelka OAHS a SOŠ Turnov Eva Antošová a upřesňuje, že stávky se účastní 35 členů pedagogického sboru, a 6 ne. V provozu zůstane jen jídelna a domov mládeže, kde bude postaráno o ubytované studenty.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov 

Také “Špéra” bude stávkovat. “Zaměstnanci se rozhodli jít do stávky. Nebudeme učit, pouze zajistíme pro studenty program v domově mládeže,” konstatuje ředitelka Jana Rulcová s upřesněním, že ke stávce se hlásí  53% kantorů, učitelé z Vyšší odborné školy na výzvu odborářů nereagují.

Střední zdravotnická škola

“Zdrávka” ve středu učí bez jekéhokoliv omezení. “Na naší škole nemáme odbory, údaje o chystané stávce jsme rozeslali. Byla jsem informována, že nikdo ze zaměstnanců, na škole ani v domově mládeže, nemá zájem účastnit se stávky,” uzavřela předdemonstrační anketu v turnovských základních a středních školách ředitelka Střední zdravotnické školy Turnov Lenka Nováková.                                                      

(pm)  
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA